V průběhu loňského roku již zmíněná situace vyústila v očekávaný postup kůrovcové kalamity i na Jindřichohradecku. V případě, že se stromy napadené kůrovci nacházejí i ve vašem lese, je potřeba v co nejkratším termínu provést opatření k zamezení dalšího šíření těchto kalamitních škůdců. Je to nejen proto, že kůrovec (především lýkožrout smrkový) může nadále napadat stromy ve vašem lese, ale i v lesích vašich sousedů. Povinnost uskutečnit opatření k ochraně lesa je vlastníku lesa uložena lesním zákonem.

„Ochranu lesa proti kůrovcům je nutné provádět celoročně, tedy i nyní – v průběhu zimního období. Ve spolupráci s odborným lesním hospodářem, který vlastníku lesa zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření v lese, je potřeba důsledně vyhledávat, těžit a účinně asanovat veškeré dříví napadené kůrovci,“ upřesnil Jaroslav Vlášek z městského úřadu v Jindřichově Hradci. Tato opatření je nezbytně nutné provést nejpozději do konce měsíce března, jelikož v dubnu opět začíná aktivita kůrovce a jeho jarní rojení, v jehož průběhu napadá další, doposud zdravé stromy.

A jak se pozná napadený strom? Prvním symptomem napadení stromu kůrovcem bývá přítomnost drtinek na patě kmene. Na kmeni se objevují závrty, které bývají často doprovázené výrony pryskyřice. Posléze dochází k barevným změnám jehličí, které rezne a opadává. Dochází též k opadávání kůry, nejprve na malých ploškách, poté prakticky na celém kmeni. Kůrovcem napadené stromy již nelze zachránit, je proto nutné je urychleně pokácet a následně asanovat – ať už mechanicky (oloupáním kůry), nebo chemicky (například postřikem určenými insekticidy). V zimním období je také možné odvézt kůrovcem napadené dříví z porostu přímo ke zpracování.

MěÚ J. Hradec