více >>

Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící

Akce již začala

Projekt "Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící" probíhá od 1.10. 2018 do 30.9. 2020 a během něj proběhne celkem pět klíčových aktivit. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Do projektu je zapojeno 10 organizací s 21 registrovanými sociálními službami (Tlumočnická služba, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace). Cílem projektu je pomoci zapojeným organizacím zprostředkovat sluchově postiženým kvalitní sociální služby, dále zajistit pracovníkům sociálních služeb akreditované vzdělávání zaměřené na práci se sluchově postiženými osobami a zajistit počítačový program potřebný pro provoz sociální služby. Zmíněných cílů chce projekt dosáhnout revizí metodických materiálů, nastavením efektivních postupů, zvýšením odbornosti cílové skupiny a rozvojem spolupráce s dalšími organizacemi řešícími nepříznivou sociální situaci sluchově postižených osob. Cílovou skupinou projektu jsou poskytovatelé sociálních služeb a zaměstnanci (hlavně sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách) a zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní politice.

od  1. 10.
do  30. 9.
Karlínské náměstí 12, Karlín
SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ

Chcete tady mít zveřejněný svůj příspěvek? Posílejte ZDE