více >>

Sbírka na sochy světců Cyrila a Metoděje stále pokračuje

Akce již skončila

Velehrad – Sochy světců Cyrila a Metoděje v mírně nadživotní velikosti, 205 centimetrů, které budou provedeny z bílého kamene, budou nejen zdobit pilíře lemující vstup do severního a západního nádvoří před velehradskou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, ale pomyslně také vítat příchozí do poutního areálu.
Krátce poté, co skončila rozsáhlá obnova baziliky národní kulturní památky a přilehlého areálu, vyhlásilo Arcibiskupství olomoucké, jako vlastník zmíněného chrámu, spolu s Maticí velehradskou veřejnou výtvarnou soutěž na ztvárnění soch sv. Cyrila a Metoděje. V loňském roce vyhodnotili členové poroty jedenáct soutěžních návrhů na ztvárnění soch světců. Jako vítězný byl vybrán návrh brněnských autorů Vladimíra Matouška a Radima Horáka. Financování soch má podpořit veřejná sbírka, kterou za tímto účelem vyhlásilo Arcibiskupství olomoucké.

„Náklady na dílo jsou vyčísleny na 688 500 Kč. K 31. říjnu se vybralo 305 614 Kč. Zatím uhrazeny dvě dílčí faktury v částce 310 000 Kč. Jelikož nebyl dostatek vybraných financí, musela být na úhradu poskytnuta také půjčka, která pokryla rozdíl chybějících financí,“ upřesnil předseda Matice velehradské Jan Peňáz. Matice i olomouckého arcibiskupství se obrací na všechny lidé dobré vůle s prosbou o pomoc s financováním soch. Dary lze posílat na sbírkové konto 44336622/0800, které za tímto účelem zřídilo Arcibiskupství olomoucké. Sochy by mohl být na Velehradě odhaleny při národní pouti v roce 2019.

5. 7.
Velehrad
SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ