Mezi jeho blízké přátele patří i Tomáš Slavata. Triatlonista, který neměl ideální dětství, ale těžké období ho zocelilo takovým způsobem, že už několik let věnuje prakticky veškeré své usilí pomoci dětem z dětských domovů. „Jenže nyní nastal čas, kdy by Tomáš potřeboval pomoct od nás," říká na úvod rozhovoru Marek Peterka.

Marku, jaký je váš vztah k Tomáši Slavatovi? Jak jste se poznali?
Tomáš je můj kamarád, kterého jsem poznal jako triatlonistu na závodech a našel jsem v něm nejspolehlivějšího přítele pro pořádání akcí v Děčíně. Moc si ho vážím. Hovoří za něj jeho práce. Dává motivaci dětem, které mají nějaký handicap, nebo nemají zrovna v životě na růžích ustláno. Prostřednictvím sportu je začleňuje do života.

Tomáš je určitě unikátem a za svou vytrvalou práci byl mnohokrát oceněn. Řekněte, jak vnímáte jeho nekonečné úsilí?
On vzhledem ke své minulosti nebere ohled na jakékoliv předsudky, které panují o dětech z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin. Naopak. Zná skutečné potřeby dětí a ty se snaží naplňovat. Vychází primárně z toho, že hlavní potřebou těchto dětí nejsou materiální hodnoty, ale kontakt s „reálným světem" a „reálnými lidmi". Proto hlavní investicí do tohoto projektu nejsou peníze, ale čas a pozornost dospělých. Hlavní náplň jeho nadace je tedy zřejmá. Pomáhat všem dětem, které vezmou příležitost do svých rukou. Tím zároveň ukazuje všem ostatním, že prostřednictvím sportu jde všechno a my můžeme být rádi, že tím sportem je triatlon.

Zachytili jsme vaši výzvu o pomoc Tomášovi. Je logické, že nechcete nechat přítele ve štychu…
Tomášovi vypadli někteří partneři a v danou chvíli chybí 600 tisíc korun na pokrytí závazků, které vyplývají z dané činnosti a to hlavně vůči dětem z dětských domovů. On sám poslední roky do všeho vkláda své vlastní peníze a čas. On vůbec nepochybuje o splnění daných závazků za svou osobu. Ale za sebe vím, že je to mnohem více reálné, pokud mu pomůžeme. A to přesto, že Tomáš o pomoc nežádá. Víte, donátorství a partnerství u nás zatím nemá takovou hodnotu jako jinde. U nás se ukazuje především tam, kde je spojeno s nějakým výrazným marketinkovým zviditelněním.

Marku, řekněte nám, jak si pomoc představujete a kdo by podle vás mohl přidat ruku k dílu?
Normalní fajn lidi, pořadatelé závodů, kde Tomáš organizuje kompletní zajištění dětských závodů, partneři triatlonu, ti, co jim není budoucnost triatlonu lhostejná, ti, co jednodušše vědí, kdo Tomáš je jaké hodnoty jsou mu vlastní.

Trochu odbočíme. Popište, jak spolupráce s Tomášem funguje. Je vždy vše precizně připravené?
S Tomášem pořádáme pravidelně 3 - 4 akce ročně a vždy je vše na vysoké úrovni a kompletně zajištěné od A do Z. Včetně vybavení, kol a přileb pro děti, cen a dalších nutných věcí. Vždy je vše dle dohody a tu jsme schopni udělat i tehdy, když jsme oba mimo ČR a musíme to ladit přes email.

Řekněte nám něco o jeho zapálení pro věc?
Tomášův zápal pro věc je někdy až drsný. Když přijde ráno, vše postaví a zorganizuje. Pak zase uklidí a za chvíli stojí na startu závodu pro dospělé. Jeho výsledky by byly úplně někde jinde, kdyby dával přednost sám sobě a ne tomu, co dělá. Za to si ho vážím asi nejvíc. Dospěl mnohem dříve než mnozí z nás.

Utkvěl vám v paměti nějaký dětský osud, ve kterém právě Tomáš hrál velkou roli?
Když se podívám na Markétu Roubalovou, tak je jasně vidět konkrétní výsledek. Poznal jsem ji jako malou holku, které Tomáš pomáhal v cestě složitým životem a dnes je z ní nejen vynikající triatlonistka, ale hlavně chytrá, krásná, mladá dívka, která určitě jednou bude dané pozitivum předávat dál. Je jenom naše odpovědnost, kam se bude náš krásný sport směrovat a jaké hodnoty bude vyznávat. Ne všechno musí mít nutně hodnotu, která se dá vyjádřit finančně.