Společnosti vnímají snahy o rovnoměrné zastoupení mužů a žen ve vedení se smí-šenými pocity. Příkladem jsou výrobní nebo technologické firmy, které mají ze své podstaty více zaměstnanců z mužského pohlaví.

„Genderová nevyváženost ve vedoucích pozicích může často vycházet z oboru, ve kterém společnost působí. Diverzita by měla přirozeně vyplynout z hodnot firmy, jejího klima a kultury,“ vyjádřila se k situaci Nino Mchedlidze, která vede Česko-gruzínskou obchodní komoru a denně se setkává se zástupci firem různých oborů.

Dodává, že stanovením povinných 40% kvót by mohla utrpět i přirozená autorita žen.

Sama Mchedlidze, která je původem Gruzínka a v Česku žije více než 10 let, ví, jaké úsilí a osobnostní předpokla-dy stojí za úspěšnou kariérou. Jako generální ředitelka mezinárodní sítě klinik estetických inovací Mediestetik dokázala společnost dovést mezi největší evropská zdravotnická zařízení zaměřená na estetickou medicínu.

Ilustrační foto.
O udržitelnosti teď ve firmách chtějí mluvit. A už při náboru

„Ve společnosti máme mnoho lékařek – matek, které dokonale kombinují pracovní a rodinné povinnosti. Vytvořili jsme prostředí a benefity, které je podporují v pracovním růstu, například příspěvek na školku. Ženská emancipace a touha podílet se na vedení společnosti by měly nenuceně vycházet z každé ženy. Svoji roli hraje i rodinné zázemí, vzdělání nebo míra otevřenosti společnosti k otázkám rovnoprávnosti. Vynucovat si genderovou rovnováhu kvótami nevnímám v prostředí EU jako krok správným směrem,“ říká Mchedlidze.

Minulé století mělo na rovnoprávnost mužů a žen zásadní vliv. A druhá světová válka v ní sehrála hlavní roli. Zatímco muži bojovali na frontě, ženy zcela přirozeně získávaly pro své pohlaví rovnocenné postavení. Nabytého sebevědomí ve společenském i pracovním životě se už nikdy nevzdaly.

„Nežijeme ve středověku. Ženy ve vyspělých ekonomikách získaly rovné postavení, kterému podobné kvóty z mého pohledu škodí. Dobrý lídr se musí umět ve správný čas rozhodnout, mít zdravé sebevědomí a přirozený respekt. Firma, která by tyto kvality ženy nevyužila, by sama respekt svých podřízených ztratila,“ dodala Nino Mchedlidze.