Odpovědnost už často bývá u moderních společností zapsána do DNA organizace, s ohledem na ni je pak schopná řídit chod firmy včetně strategických rozhodnutí podle etických standardů nebo pravidel a se zaměřením na to, co je momentálně pro planetu důležité.

Firemní hodnoty lidi spojují

Dnes už se společnosti snaží představovat své hodnoty už během přijímacích řízení, protože pro mladé a schopné kandidáty je postoj k udržitelnosti důležitý.

„Nemá-li firma zdravé klima, ani ten nejlépe sepsaný inzerát nepřinese z dlouhodobého hlediska ovoce. Firemní hodnoty a její pověst lehce prosáknou vně společnosti, a není potřeba ani vyhledávat na portálech, které slouží k hodnocení zaměstnavatelů. Pokud chcete přinášet smysluplné HR nástroje a projekty, je důležité rozumět zaměstnancům, jejich každodenním potřebám a podílet se na budování firemních hodnot,“ říká Andrea Futerová, ze společnosti Orkla Foods, pod kterou spadají značky Hamé či Vitana.

Ilustrační foto
V Česku se o platech nebavíme, vzniká šedá diskriminační zóna

V oboru se pohybuje už více než 20 let a vypracovala se z pozice manažera náboru až na HR ředitelku.

A právě zřetelné firemní hodnoty tvoří to, co lidi uvnitř spojuje. Pokud nejsou jasné zaměstnancům na všech úrovních řízení, mohou vznikat zbytečné rozkoly. Pokud z chování a jednání managementu vyplynou srozumitelné hodnoty, vytvoří se nepsaná pravidla, která mohou spontánně rozhodovat řešení konfliktů mezi zaměstnanci.

Udržitelnost a společenská odpovědnost firem jsou přirozeně součástí hodnot organizací, a tím i atraktivity značky zaměstnavatele. Oddělení lidských zdrojů má na jejich prosazování značný vliv. Od náboru, přes nastavení systému benefitů, zlepšování pracovních podmínek, až po prosazování udržitelnosti a hodnot v HR.

Sloužit mají vyššímu cíli

„Všichni, kteří do firmy nastupují, by měli být důkladně seznámeni s kulturou a hodnotami firmy. Co je důležité, aby firma těmito hodnotami a kulturou také žila. Z pracovních míst, ve kterých nejsou zaměstnancům známy hodnoty společnosti, se i lehce odchází. Pokud se společnost chová odpovědně a zachovává principy udržitelnosti, má i zaměstnanec pocit, že jeho pozice slouží vyššímu cíli. Bude to pro něj navíc motivace, aby ve firmě zůstal, nebo dokonce doporučil organizaci svým známým,“ zmiňuje Gabriela Teissing, provozní ředitelka produktově-technologické firmy Creative Dock.