Bioplynka slouží jako čistička odpadních vod a zároveň zpracuje téměř veškerý organický odpad. Elektřinu ze své bioplynové stanice obec dodává do distribuční sítě, teplo pak využijí její obyvatelé.

Bioplynovou stanici ještě doplňuje obecní výtopna, tepelnou soustavu obec nedávno doplnila o posilovací kotelnu s kotlem na dřevní štěpku s výkonem 120 kW.

Dodávka energie tak vyjde průměrnou domácnost zhruba na 1500 korun měsíčně a třeba místní základní škola za ni zaplatí stěží uvěřitelných 37 až 40 tisíc ročně. A ke zdražování není důvod.

Odvážný, ale prozíravý krok

Počáteční krok kněžických vyžadoval jistou odvahu, protože obec s pěti sty obyvateli a ročním rozpočtem zhruba 6 milionů korun si musela pořídit obří úvěr. Mimo jiné i na šest kilometrů dlouhé předizolované teplovodné potrubí.

„Když jsme před jednadvaceti lety dávali dohromady územní plán, ptali jsme se, co udělat pro naše obyvatele, pro obec, hledali jsme společné řešení několika problémů. Bylo nám tehdy jasné, že největší smysl dávají energie, protože ty už nikdy levnější nebudou. Teď se ukázalo, jak to bylo prozíravé. Přitom jsme nemohli předpokládat, že někdy dojde k takto razantnímu zdražení tepla a elektřiny,“ vysvětlil pohnutky starosta Kněžic Milan Kazda.

Úvěr nakonec úplně splatili ještě půl roku před stanovenou patnáctiletou lhůtou.

Gastroodpad: 140 kilo od každého

„Uvědomili jsme si, že velký potenciál je v bioodpadu a hlavně v gastroodpadu. Od každého zapojeného člověka sesbíráme okolo 100 kilogramů zbytků jídla ročně, dalších 40 kilo na osobu můžeme připočítat z provozu restaurací,“ vypočítal starosta, který ještě přidal údaj, podle něhož je k potrubí připojeno 94 procent obyvatel.

„Zbývajících šest procent, mezi nimiž jsou třeba obyvatelé z Oseka a Dubečna, je příliš daleko od teplovodných rozvodů. U těchto oblastí počítáme se zapojením do komunitní energetiky,“ dodal starosta.

Kněžice dávají návod dalším malým obcím, které chtějí zvýšit svou energetickou nezávislost využitím ekologického a klimaticky neutrálního zdroje tepla.

„Kněžice jsou myšlenkově velmi správně nastavené a přináší to benefity pro celou obec a její obyvatele. Tento příklad by měl inspirovat zastupitele měst a obcí, aby uvažovali o stejném principu, případně o kombinaci s využitím fotovoltaiky nebo větrné energie,“ řekl k projektu pověřený ministr životního prostředí České republiky Marian Jurečka a poukázal tak na požadavek změny myšlení, kdy je sice zapotřebí spoléhat na velké dodavatele, ale zároveň využívat potenciál dalších využitelných zdrojů.

Jeho náměstek Petr Hladík jej pak při obhlídce Kněžic doplnil: „Nejlepší energie je ta, kterou vůbec nemusíme vyrobit. Proto je dobré hledat úspory. Dobrým základem je, aby místo výroby energie bylo co nejblíže místu spotřeby,“ řekl Petr Hladík.

Nezanedbatelnou výhodou kněžického systému je i možnost zaměstnat místní obyvatele, kteří tak nemusejí hledat pracovní příležitost v okolí.

„Myslím si, že jde o projekt aplikovatelný i v jiných obcích, které buď vlastní teplovody už mají, nebo mají možnost je vybudovat. Takováto kotelna se dá využít na vytápění několika rodinných domů, bytového domu, školy, školky nebo obecního úřadu,“ doporučil kněžický starosta.