Pane řediteli, jaký je o program zájem?

Překročili jsme číslovku deset tisíc podaných žádostí s požadovanou podporou ve výši přes jednu miliardu korun. Důležité je, že se hned v prvních dnech po spuštění ustálil počet žádostí, dostáváme jich 500 až 700 denně. Průměrná výše podpory, o kterou lidé žádají, je 116 tisíc korun, maximální možná výše příspěvku na jednu domácnost je přitom 150 tisíc korun.

Jaký zpravidla žadatelé uvádějí účel?

Nejčastěji lidé požadují příspěvek na výměnu oken, což je nejvíce typické opatření, dá se realizovat velmi rychle, a to i v současných zimních dnech nebo týdnech. Dalším častým důvodem žádosti je zateplení domu.

Jakým způsobem mohou žadatelé zjistit, co mají udělat, aby dosáhli na příspěvek?

Existují dvě cesty. Lidé, kteří dosud nedostali informace o Nové zelené úsporám Light, se třeba i s pomocí svého okolí dostanou k Místní akční skupině (MAS) nebo regionální pobočce Energetického konzultačního a informačního střediska (EKIS). Obě kontaktní místa fungují jako bezplatné poradny. A pokud by nikdo v okolí potenciálního žadatele neuměl nasměrovat, určitě pomůže starosta, všem obcím jsme totiž posílali potřebné instrukce a kontakty.

A jaká je ta druhá cesta?

Intenzivně pracujeme na tom, abychom se dostávali napřímo k domácnostem. Zatím to umíme přes starosty, kteří zpravidla uspořádají seminář, na něj přijedou pracovníci MAS a EKIS a odprezentují programy. Ale chceme jít ještě dál, chceme nabízet lidem program na míru přímo v obci, aby nemuseli nic shánět, nikoho obtěžovat. Aby prostě jen počkali na plný servis, na chvíli, až někdo zazvoní na zvonek a nabídl pomoc v podobě Nové zelené úsporám Light.

Jaká je zatím reakce na spuštění programu? Co se od pracovníků MAS a EKIS dozvídáte?

Program jsme avizovali několik měsíců dopředu, ale poptávka se samozřejmě nejvíce projevila až ve chvíli, kdy jsme jej spustili. Zpětná vazba je velmi silná a dobrá, setkáváme se na on-line poradách každý týden a vyhodnocujeme si reakce. V některých místech je takový zájem, že se lidé do kontaktních míst dostanou třeba až po několikadenním čekání, někde dokonce až po několika týdnech. Snažíme se proto posílit tým, aby se k nám žadatelé dostali nejpozději do čtrnácti dnů a věděli, co je čeká.

Alokace programu má aktuální výši tři miliardy korun. Co bude, až se dovrší?

V rámci vyjednaného programu se pohybujeme pod Modernizačním fondem, kde je na energetické úspory v rezidenčním sektoru k dispozici celkem 55 miliard korun. Finanční prostředky tedy k dispozici jsou a i do budoucna podle mého mínění dozajista budou. Cílem snažení státu, tedy v tomto případě pana ministra Jurečky je, aby co nejvyšší počet lidí opatření využilo a ve svých obydlích provedlo úpravy, které pak pomohou uspořit energie. A aby lidé nemuseli žádat o příspěvky na bydlení, z nichž by potom vysoké náklady na energie hradili.

Čekají program Nová zelená úsporám Light ještě nějaká vylepšení?

Už opakovaně z úst pana ministra zaznělo, že naší ambicí je okořenit program Nová zelená úsporám Light ještě něčím dalším, třeba jednoduchým systémem na fotovoltaické panely, který by domácnostem rovněž mohl pomoci se spotřebou elektrické energie. Pak by-chom výzvu modifikovali. Důležitá je kontinuita. Stát hodlá stabilně a dlouhodobě podporovat opatření vedoucí k úsporám energií a k využití obnovitelných zdrojů energie. Nesmí to být tak, že si lidé řeknou: „Teď končí výzva, tak si rychle musím podat žádost, protože příště už třeba nebudou peníze.“ Touto cestou rozhodně jít nechceme.