Přesně sto jedenáct kreseb italských umělců z období raného baroka ode dneška zdobí Místodržitelský palác na Moravském náměstí. Právě zde pro Brňany Moravská galerie připravila výstavu nazvanou Múza pod nebesy. Vystavená díla, zapůjčená z českých a moravských sbírek, návštěvníky expozice přenesou do Milána, Benátek, Bologne, Cremony a dalších italských měst, kde kresby vznikly.

„Výstava Múza pod nebesy zachycuje nejen historický vývoj kresby mezi pozdním manýrismem a barokem, ale i její rozličné styly, ovlivňující vznik uměleckého díla. Současně výstava přináší výsledky bádání v souvislosti s raně barokní kresbou v českých a moravských sbírkách,“ přiblížil koncepci výstavy ředitel Moravské galerie Marek Pokorný.

Návštěvníci Místodržitelského paláce uvidí kromě vystavených kreseb také studie k obrazům na plátně nebo přípravné skici pro nástěnné malby.

Pohnuté životy

Ve výčtu autorů jsou na výstavě zastoupeni umělci, jako Federico Barocci, Agostino Ciampelli nebo Federico Zuccari. K vidění jsou i vzácné ilustrace k Tassovu proslulému eposu Osvobozený Jeruzalém od Antonia Maria Vianiho.

„Vznik většiny kreseb spadá do období protireformace po skončení tridentského koncilu. Ten jasně vymezil katolickou nauku o spáse a biblickém kánonu a vznikla nová pravidla i pro křesťanské umělce. Jejich díla měla vést ke zbožnosti, měla být smyslová a útočit na lidské city, strhovat do extáze. Ale přitom mít jasný a realistický námět,“ uvedl kurátor výstavy Zdeněk Kazlepka. Upřesnil, že své náměty umělci čerpali především z bohaté křesťanské ikonografie. „Tomu odpovídá také název výstavy Múza pod nebesy. Umělec zastoupený svojí múzou se obrací k Bohu a celému panteonu světců a světic, panujících ve slávě na nebesích, z jejichž pohnutých životů čerpal inspiraci a ponaučení,“ dodal Kazlepka.

Opera a mýtus

Pečlivě vybraná díla pochází především ze sbírek Moravské galerie v Brně, Národní galerie v Praze, z Regionálního muzea v Teplicích nebo Biskupství olomouckého. Dle slov kurátora Zdeňka Kazlepky nebylo těžké obrazy k zapůjčení do Brna získat. Vznik vystavených děl spadá do období mezi roky 1570 až 1630, čímž se Moravské galerii nabízí možnost na Múzu pod nebesy navázat, a to výstavou kreseb ze sedmnáctého století a mladšími.
Výstavu zpestří doprovodný program, který kromě interaktivní zóny přímo v expozici (návštěvníci si mohou vyzkoušet kresbu) nabízí uvedení opery na barokní libreto zpracovávající antický mýtus o sličném mladíkovi, přednášku předního historika umění Milana Tognera nebo odborné výklady kurátora Zdeňka Kazlepky a spoluautora výstavy Martina Zlatohlávka. K výstavě vychází obsáhlý česko­anglický katalog, který je k dostání v knihkupectví Moravské galerie.

Výstava Múza pod nebesy potrvá do sedmého června, otevřeno je od středy do neděle od desíti do šesti hodin večer, ve čtvrtek o hodinu déle.