Výstavu, kterou připravil Pražský dům fotografie ve spolupráci sDomem umění města Brna, mohou od dnešního večera Brňané zhlédnout vDomě pánů zKuštátu.

„Hlavní inspirací výstavy je tvorba nezávislých autorů. Pro návštěvníky je připraveno více než dvě stě převážně černobílých fotografií, které problematiku identity nevyčerpávají, ale spíše naznačují různost vztahů,“ uvedla vedoucí výstavního oddělení Domu umění Jitka Vitásková.

Výběr jedenatřiceti fotografů naznačuje, že šíře průřezu zůstává divácky únosná. „Spíše než okonstrukci, jde ospontánní zážitky fotografujících: portrétní tvorbu, dokumentární fotografii a krajinářství. Esejistický podtitul výstavy Paměť české fotografie má diváka povzbudit krekapitulaci vlastní zkušenosti,“ dodala Vitásková.

Šest kapitol

Uspořádání exponátů do šesti kapitol upřednostňuje tematiku před posloupností. „Část nazvanou Podoby sebevědomí zastupují portréty osobností izdánlivě bezejmenných lidí reprezentujících ideální iskutečnou podobu obyvatel českých zemí. Zlom epochy je fotografickou sondou zaměřenou k2.světové válce a Reminiscence představuje dva cykly inspirované staletým soužitím sžidovským národem. Terény domova jsou vizí míst běžného života a Obrazy existence zachycují pohledy na každodennost druhé poloviny minulého století. Poslední část Monoskopy pak reflektuje soudobou symbolizaci světa,“ upřesnila obsah výstavy Vitásková.

Cílem výstavy je naznačit rozličnost identity a předvést určité skutečnosti tak, jak se ve dvacátém století promítly do jednání českých obyvatel. Časový záběr výstavy se odvíjí hlavně od roku 1918, kdy se zúročily snahy obrozenců nacionalistického devatenáctého století: český národ vytvořil suverénní stát. Druhá hranice výstavy souvisí se vstupem České republiky do Evropské unie, kdy se naplnily tužby dvacátého století: být rovnoprávnou součástí Evropy.

31autorů

Výstava Fotogenie identity zachycuje fotografickou tvorbu autorů, mezi ktrerými jsou například František Drtikol, Jiří Hanke, Dagmar Hochová, Josef Koudelka, Josef Sudek, Jindřich Štreit, Zdeněk Tmej či Dana Kyndrová.

Kvýstavě také vyšel téměř čtyřsetstránkový stejnojmenný katalog, který obsáhlý fotografický letopis minulého století uzavírá.