Asi kolem málokteré inscenace ještě před její premiérou kolovalo tolik fám, ale i vyslovených lží. Odcházení je od minulého čtvrtka v režii Davida Radoka s Janem Třískou, Zuzanou Stivínovou a Vlastou Chramostovou v hlavních rolích na scéně Divadla Archa.

Radok citlivou a až hudebně pojatou režií posunul Odcházení do obecnější roviny. Uvedení nejnovějšího Havlova opusu dosáhlo minimálně hned dvojího úspěchu: uměleckého a produkčního – jen za podmínky, ve kterých bylo dáno vedení divadla pracovat, si produkce Archy zaslouží ocenění. Navzdory řečenému lze v Odcházení jistý odraz aktuální politické kondice našeho světa až nepříjemně snadno vyčíst.

Prázdná, pseudofilozofická politika, kterou reprezentuje odcházející kancléř Rieger a kterou Havel záměrně několikanásobně ironizuje opakováním nic neříkajících klišé, je vystřídána stejně jazykově povrchním Kleinem (Ivan Řezáč). Používá stejná politická klišé jako jeho předchůdce, naplňuje je však činy, které Kleinovi a spřízněnému mafiánskému klanu Kaňků umožní vytvořit polodiktátorský režim, zacílený na co největší a nekompromisní obohacování se vládnoucí oligarchie.

Odcházení můžeme tedy chápat jako pokračování dramatikovy obsedantní analýzy jazyka, jenž v ústech politiků, tajemníků či sekretářů zní pokaždé stejně, ale může pokaždé znamenat cokoliv. Až se upokojí neklidný tep dneška a zapomeneme na jména, jež se mohou při sledování představení sama nabízet, budeme moci lépe nahlédnout, kolik je v Odcházení z Havlovy Zahradní slavnosti, Žebrácké opery či Larga desolata. Toto naznačené téma Radok v inscenaci ale nijak neakcentuje, vyplývá z ní jaksi mimoděk.

Daleko více se soustředí na odcházení jako antropologický zážitek. Je otázkou, do jaké míry může být tento zážitek autentický a do jaké míry se nejedná o absurdní gesto dovolávající se již dávno zmizelého světa. Inscenaci zdobí precizní herecké výkony – a to v hlavních, již jmenovaných i vedlejších rolích. Telegraficky alespoň některé z nich: Marek Daniel, Ján Sedal, Ivan Řezáč a Petra Lustigová.

Václav Havel: Odcházení
Režie: David Radok
Divadlo Archa, premiéry 22., 23. a 24. května 2008
Psáno z premiéry dne 23. 5.

JAN JIŘÍK