Pragensista Novotný svůj největší zájem věnoval období baroka a 18. a 19. století, ale další vydávání špalíčků v Žikešově nakladatelství znemožnil únor 1948. Pak už bylo Novotnému dopřáno vydat pouze pár brožurek, ale jeho velké práce, připravené už roku 1948, zůstaly v rukopise. Autor zemřel v americkém exilu u svého synovce, k němuž se roku 1964 ze své milované Prahy přestěhoval.

Díky součinnosti s tímto synovcem, MUDr. Alexandrem Schirgerem, mohly v posledních letech spatřit světlo světa Novotného rukopisné práce. Vladimír Bystrov těchto svazků v podobě někdejších špalíčků připravil již třináct. Posledních pět patřilo rozsáhlému, encyklopedicky uspořádanému dílu Praha od A do Z v letech 1820–1850, přičemž pátý, závěrečný vyšel v těchto dnech. Autor v předmluvě říká, že práce na této rozsáhlé populární encyklopedii o životě Prahy a Pražanů uprostřed kvasu druhé čtvrtiny devatenáctého století byla započata na podzim 1948 a měla být vydána nakladatelem Vladimírem Žikešem. Dopsána bylo však zřejmě už v době, jež autorovi nepřála, a zůstala na dlouhé půlstoletí jen v rukopisu.

Jak vydavatel připomíná, Praha od A do Z je vlastně souhrn všeho, co se nevešlo do předcházejících špalíčků, a autor se proto nejednou odvolává na svá jiná díla. Někdy nás autor odkazuje také na díla ještě zamýšlená, ale bohužel zřejmě již nikdy neuskutečněná, protože alespoň v jeho dochované pozůstalosti nalezena nebyla.

Bylo by ovšem podceněním této velké Novotného práce domnívat se, že je sestavena pouze ze „zbytků“ jiných prací. Novotný totiž při jejím koncipování už v předmluvě mluví o inspiraci Ruthovou Kronikou královské Prahy, kterou v mládí sice nedocenil, ale posléze své hodnocení změnil. A tak svou vlastní práci doprovodil přáním, „aby po Ruthově příkladu a příbuzným schématem směl dovést pojatý plán ve vymezeném a také zbývajícím časovém úseku opravdu odAdo Z, aby jím přispěl k ilustraci Prahy K. H. Máchy, Boženy Němcové a Jiráskova U nás…“ Podobně jako i jiné dosavadní svazky Edice Praha Caput Regni, v níž Novotného špalíčky vycházejí, je i pětisvazková Praha od A do Z doprovázena dobovými kresbami ze sbírek Muzea hlavního města Prahy.