Obrazárna Pražského hradu se pochlubila nejnovější akvizicí. Jde o vynikající dílo nizozemského manýristického malíře Bartholomea Sprangera, který působil na dvoře císaře Rudolfa II.

Obraz Alegorie na turecké války, který byl do obrazárny dlouhodobě zapůjčen a v úterý za přítomnosti médií v obrazárně instalován, nejen galerii obohacuje, ale také dokládá její vzrušené dějinné osudy. Z někdejší rudolfínské sbírky se obraz po dobytí Pražského hradu (1648) jako válečná kořist dostal do Švédska a teprve ve 20. století se vynořil na aukčním trhu. U nás se už objevil, když byl roku 1997 zapůjčen pro výstavu Rudolf II. a Praha. Teprve nedávno jej však získal tuzemský sběratel a ten jej dlouhodobě zapůjčil hradní obrazárně.

Slavná sbírka uměnímilovného císaře Rudolfa II. byla v 17. století rozchvácena válečným běsněním, podstatná část byla odvezena do Vídně a zbytek jako bezcenný rozprodán v dražbě. Až v polovině minulého století, zejména díky iniciativě uměleckého historika Jaromíra Neumanna, se postupně ukazovalo, že něco z rudolfínských pokladů v Praze zůstalo. V polovině 60. let tak bylo možno uspořádat objevnou výstavu. Avšak v dnešní podobě se sály Obrazárny teprve po přestavbách a úpravách někdejší rudolfínské konírny otevřely roku 1997 veřejnosti.

Letos v dubnu sem byla zapůjčena nově objevená díla dvorských umělců Rudolfa II. pod názvem Rudolfínská krása, kde jsou mj. rovněž dva Sprangerovy obrazy. Kromě toho stálá expozice obrazárny obsahuje čtyři další umělcova díla a na stropě Bílé věže se zachovala i jeho freska Merkur a Minerva. Nově instalovaný Sprangerův obraz tak sbírku nejen doplňuje, ale ještě lépe přibližuje atmosféru rudolfínské doby.

Podle kurátorky Magdy Machkové má návštěvník „premiérovou příležitost zhlédnout několik malířských pokladů z původní císařské sbírky pohromadě“.

 

Bartholomeus Spranger: Alegorie na turecké války

Obrazárna Pražského hradu, kurátorka Magda Machková. Otevřeno v letní sezoně denně 9 –18 hod.,v zimní sezoně 9–16 hod.

Vstupné 150 Kč, volný vstup každé pondělí 16 –18 hod.