Pod názvem Ocopatých mniších, šibalech a nevěrných manželkách vybral více než padesát, které nejlépe navozují atmosféru dávného pohádkového Orientu.

Zbavitel (1925), mnohokrát oceněný nestor české indologie zvolil název, který přímo napovídá hlavní témata příběhů. Původní indické názvy jako Bharatakadvátřimšiká nebo Vétálapaňčavimšati a podobné mají sice také své exotické kouzlo, ale pro českého čtenáře jsou takřka nevyslovitelné. Poučenějšímu českému čtenáři něco řeknou třeba džátaky, což je soubor stovek vyprávění o lidských i zvířecích minulých zrozeních Buddhy, nebo třeba Oceán příběhů, nejrozsáhlejší sanskrtský soubor, jak je sepsal autor jménem Sómadéva v 11. století. Podobně slavný je nejstarší dochovaný soubor bajek a povídek z hinduistického odvětví indické literatury asi z poloviny prvního tisíciletí našeho letopočtu, nazývaný Paňčatantra. Jak Oceán příběhů, tak Paňčatantra, sice kdysi vydal v českém překladu Odeon.

Zbavitelův čtenářský výbor, poeticky vyprávěný a zachovávající původní literární charakter, uvítají čtenáři, kteří chtějí nahlédnout do takřka nevyčerpatelné pokladnice orientálních vyprávění.

Nejsou to jen humorná vyprávění o nevěrných manželkách, ale zejména podobenství o lidské chamtivosti, hlouposti i vychytralosti, ale ovšem také o moudrosti, věrnosti a lásce. A to, co dnešního čtenáře zvláště okouzlí i překvapí, je zvláštní a originální smysl pro humor a komiku mnoha z těchto příběhů. Tak se dokáží příběhy o copatých mniších vysmívat příslovečné hlouposti a lenosti těchto žebravých mnichů šivaistické sekty a leckdy připomenou naše známá vyprávění o občanech Kocourkova či řeckých Abdér. Čtenářský výbor doprovázejí přiléhavé ilustrace Josefa Kremláčka.

O copatých mniších, šibalech a nevěrných manželkách. Příběhy ze staré Indie Vybral a přeložil Dušan Zbavitel. Ilustroval Josef Kremláček. Nakladatelství Knižní klub. 216 stran, cena 229 Kč.