Kostry, z nichž mnohé patřily velmožům a dalším významným mužům či ženám své doby, poputují do Národního muzea v Praze, kde je uložen veškerý antropologický materiál z Mikulčic a budou využity k výzkumu. V pavilonu, kde ležely doposud, je nahradí anonymní lidský materiál z téže doby.

„Zjistili jsme, že je zde uložen původní antropologický materiál, tedy skelety velmožů, kteří byli v kostele pochováni v době velkomoravské a před padesáti lety byly jejich pozůstatky vykopány při prvních archeologických výzkumech. Půl století tu zůstaly v nepříznivých povětrnostních podmínkách, takže využíváme příležitosti, abychom je vyměnili za anonymní materiál,“ řekl vedoucí zdejšího archeologického výzkumu Lumír Polášek.

„První, co z kosterních pozůstatků určujeme, je pohlaví a věk. Z kostry lze odvodit i některá onemocnění, sledujeme například zlomeniny, za určitých okolností odhalíme některé záněty a nádorová onemocnění. Většina chorob však postihuje měkké tkáně,“ vysvětlil Petr Velemínský z antropologického oddělení Národního muzea. Právě budoucí antropoložky a antropologové se chopili nářadí, kosti jemně odebírali ze starých hrobů a poté opatrně překládali do připravených sáčků.

Kosti se vrátí

Vyzvednutí kostí souvisí s připravovanou rekonstrukcí pavilonu postaveného v 60. letech právě kolem druhého kostela. „Výstavní panely jsou tu už více než třicet let, proto bylo potřeba je vyměnit za nové. Zároveň jsme zjistili, že je nutná konzervace archeologických nálezů v tomto prostoru, a proto jsme přistoupili k obnově expozice,“ řekl František Synek z Masarykova muzea, pod jehož správu Národní kulturní památník v Mikulčicích patří.

Ještě než začne plánovaná rekonstrukce, archeologové zakonzervují původní zdivo kostela a součástí jejich prací bude také archeologický výzkum. Od listopadu do zahájení příští turistické sezony pak vyroste v prostoru zastaralého pavilonu moderní expozice, která ukáže toto místo jako velkomoravský kostel. Uvnitř pavilonu vznikne podle Synka chrámová loď. Součástí expozice budou nejvýznamnější šperky a meče a vše bude doprovázet audiovizuální projekce a hra světel. Do původních hrobů se vrátí také kosterní pozůstatky, i když už se nebude jednat o ty pohřbené před více než tisíciletím.