Výstava vznikla díky spolupráci UPM, mnichovské Die Neue Sammlung a především japonského tiskárenského giganta Dai Nippon Printing, který pro tuto výstavu poskytl část své sbírky grafického designu.

Název výstavy Japonský plakát dnes je ovšem lehce zavádějící. Výstava ve skutečnosti představuje stručný historický exkurz do vývoje tohoto osobitého žánru s důrazem na 90. léta minulého století. Nejstarší vystavené plakáty spadají do období padesátých let.

Pro firmu Nikon je vytvořil slavný designér Yusaku Kamekura, který se může pochlubit mimo jiné také několika cenami z Brněnského bienále grafického designu. Členové legendárního klubu Japan Advertising Artists Club (JAAC), mezi něž Kamekura patřil, tvoří bezmála polovinu vystavujících tvůrců.

Toto elitní uskupení, fungující mezi roky 1951 a 1970, si během 50. a především 60. let vydobylo světové uznání. Designéři sdružení v JAAC kladli velký důraz na individuální umělecký výraz, čímž předurčili vývoj japonského designu na další léta.

Přestože byla jejich práce významně ovlivněna západním moderním uměním, zejména Bauhausem, konstruktivismem nebo pozdějsím pop artem, zachovala si osobitého japonského ducha, který spočíval ve vysoké výtvarné vytříbenosti a především v upřednostňování obrazových informací před informacemi textovými.

Příchod globalizované postindustriální společnosti piktogramů dal těmto japonským tendencím jednoznačně za pravdu. Za zvláštní pozornost určitě stojí protiválečné plakáty Shigeo Fukudy a Aoby Masutera nebo explozivně barevné práce Katsui Mitsua, dalších tří velikánů oceněných v 80. letech porotou Brněnského bienále.

Ukázky z tvorby členů JAAC doplňují plakáty mladších autorů, kteří na scénu vstupovali až po zrušení klubu. Jejich práce jsou na rozdíl od minimalismu jejich předchůdců vícevrstevnaté a obsahují nejrůznější odkazy, citace, ozvěny cute estetiky a pseudokýče. Dětem je přichystán interaktivní kout a k dispozici je také katalog.