Bohužel ve chvíli vydání se kniha setkala s nepřízní doby, byla těsně před vydáním zakázána a celý náklad zničen. Jen šťastnou náhodou se dochoval jediný exemplář, který mohl posloužit k nynějšímu vydání v nakladatelství Albatros.

Je pozoruhodné, že kniha ani textově, ani výtvarně vůbec nezestárla. Bohužel jejího obnoveného prvního vydání se už dožil jen jeden z autorů, Zdeněk Mahler. Vladimír Fuka, který svými ilustracemi a originálními kolážemi vdechl knize atmosféru velkoměsta svým způsobem lépe, než by to dokázala fotografie, zemřel už v roce 1977.

Fuka režimu vadil

Kniha vychází v nezměněné podobě, jak vznikala už někdy v polovině šedesátých let, jen k ní Zdeněk Mahler letos v říjnu připsal pár řádek na vysvětlenou: „Ano, náš ‚New York‘ je bezmála půl století starý: knížka vznikla v roce 1964 a byla vytištěna jako vánoční dárek. – Jenomže: Vladimír Fuka, kterému choroba krutě krátila čas, se rozhodl strávit zbytek života v americkém exilu… Na to estébáci odsoudili celý náklad do stoupy. Přežil jediný výtisk: stačil jsem odnést aspoň archy nátisků – z nich jsem si slepil maketu. Ležela pak léta zasuta na dně rukopisů. Až když letos přiletěl na prázdniny vnuk z Harvardu, vyhrabali jsme to zpola zapomenuté dílo – a on mě pak ponoukl: ‚Proč to nevydáš?‘ Odnesl jsem tedy svazek do Albatrosu – kdyby třeba měli zájem…“

Čím to, že kniha nezestárla? může se ptát čtenář. (Popravdě – jednu opravičku autor udělal: připomněl tragické zničení „dvojčat“ World Trade Center 11. září 2001.) Kniha spolu s ilustracemi tvoří jedinečně souznějící akord.

I když jde o svého druhu průvodce, je to také kniha básnická. Mahler ovládá umění zkratky a metafory, má dar vyhmátnout podstatné jevy, odlišit je od těch pomíjivých a originálním způsobem je pojmenovat. Poezie, nápady i humor jsou obsaženy v textu i v ilustracích, dokonce tu najdeme i cosi, co by v duchu doby bylo možno chápat jako tzv. „konkrétní poezii“ – a to jak v Mahlerově textu, tak ve Fukově ilustraci.

Mahler měl neobyčejný dar v kterékoli ze svých „cestopisných“ knih přiblížit genia loci neobyčejným, ozvláštňujícím způsobem. Podařilo se mu to už v jeho druhé knize Bůh a lokomotiva (1961, s ilustracemi Jana Brychty, později znovu vydáno jako Indický hlavolam). A společně s Vladimírem Fukou jako ilustrátorem pak také v knize (označované jako „society fiction“) Jak se stát bubeníkem královské gardy, v níž originálně přibližuje britské tradice očima devatenáctého století, či v jiné rovině v próze Sally, tvá kamarádka z Anglie (1967, ilustrace Jan Brychta).

A nelze zapomínat ani na to, že Mahler je rovněž proslavený scenárista – jeho knihy včetně výtvarného doprovodu lze chápat i jako svého druhu film, či alespoň námět na něj. Vždy vám nabídnou nový, neotřelý a neočekávaný pohled z nového úhlu, z nového místa, s novým zaostřením, s novou barvitostí i atmosférou.

A v neposlední řadě patří pochvala i Albatrosu, za péči věnovanou knize po stránce polygrafické.

Zdeněk Mahler, Vladimír Fuka: New York
Nakladatelství Albatros,
152 stran, 499 Kč.