V sobotu 19. dubna se u příležitosti připomenutí jeho památky na II. hradním nádvoří u jeho pamětní desky koná v 17.50 hodin pietní akt. V 18 hodin ve Šmidingerově knihovně (přízemí dětského oddělení) se uskuteční program z přednášky o životě A. Voráčka. Poté bude následovat film Ve znamemí osmihrotého kříže. Představí dějiny a činnost maltézského řádu.

„Mezi hosty budou Jeho Excelence velvyslanec maltézského řádu v České republice William Rainey, kníže velkopřevor Karel Paar a magistrální rytíři RNDr. František Skřivánek a heraldik Zdirad Čech,“ řekl bývalý člen řádu a básník Ondřej Fibich.

Maltézský řád přišel do Strakonic na pozvání velmože Bavora koncem 12. století. Později, po vymření Bavorů, získal celý hrad a při husitských válkách sem bylo přemístěno velkopřevorství. To zde působilo do první čtvrtiny 18. století. „Později zde řád zřídil jako první v Evropě vlakovou sanitní službu,“ pokračoval Fibich. V roce 1926 byl řád nucen prodat část hradu, druhou část převedl za protektorátu ze sebezáchovných důvodů na biskupství České Budějovice.

Převor Antonín Voráček byl 1. ledna 1950 infulován (uveden do funkce převora strakonického konventu). Několik měsíců nato byly všechy církevní řády komunistickým režimem nezákonně zlikvidovány. Převor Voráček strávil osm let ve vězení a dožil v exilu ve Švihově na Klatovsku.

Sobotní akci pořádají Šmidingerova knihovna, strakonické děkanství a informační pobočka maltézského řádu.