Kniha má podtitul Vysoká hra s kradeným uměním a úvod k ní napsal Julian Radcliffe, předseda londýnského Registru ztraceného umění, který pomáhá navracet umělecká díla v různých zemích světa. Díky jeho pomoci se podařilo získat zpět díla v hodnotě přes sto milionů dolarů.

Krádeže obrazů jsou mediálně vděčné téma, bylo o nich napsáno také množství knih. O snad nejslavnější krádeži, a to o zmizení Mony Lisy z pařížského Louvru roku 1911, bylo napsáno knih hned několik. Když se po dvou letech obraz vynořil, vzniklo množství hypotéz o tom, co se vlastně se slavným dílem Leonarda da Vinciho mezitím dělo.

Mona Lisa se šťastně do Louvru vrátila, ale do neznáma zatím zmizelo množství obrazů umělců nejzvučnějších jmen. Tak například od slavného holandského malíře Johannese Vermeera je známo pouhých šestatřicet obrazů, u nichž nelze zpochybnit jeho autorství. A jeden z nich, nazvaný Koncert, roku 1990 zmizel z bostonského muzea. Od té doby je na jeho místě vystavován prázdný rám, jako trvalá připomínka nenahraditelné ztráty. Po obraze totiž dodnes není stopy.

Příběhů ztracených, ukradených obrazů vypráví kniha mnoho. A samozřejmě vyprávění doprovázejí kvalitní fotografie a reprodukce obrazů, o nichž se mluví.

Registr ztraceného umění

V čem ale tkví zásadní novum této publikace na našem trhu, je dodatek, totiž Galerie zmizelého umění, čerpající z londýnského Registru ztraceného umění. Čtenář tu najde vynikající obrazy od takových mistrů, jako je Henri Matisse, Claude Monet, Édouard Manet, Pablo Picasso, Marc Chagall, Edvard Munch, Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Gustav Klimt, Georges Braque, Rembrandt, Pierre-Auguste Renoire a další. Jsou to díla, která byla ukradena a dodnes se o nich nic neví. S jedinou výjimkou Munchova obrazu Výkřik, který byl vloni vrácen, ale v době anglického vydání knihy
byl ještě nezvěstný.

Autoři doprovodili tento výběr výmluvnými slovy: „Vychutnejte si krásu těchto uměleckých děl a dobře si je prohlédněte, protože vrátit se mohou pouze tehdy, budou-li mít lidé oči otevřené a budou tato unikátní zmizelá díla hledat.“ A v tom právě může pomoci nejen zmíněný Registr ztraceného umění, ale také obdobné internetové databáze a v neposlední řadě právě takové knihy jako je tato Galerie zmizelých.