Obě části jsou spojeny s osobnostmi významných francouzských galeristů. Ta první, jež pocházela ze sbírek a tisků Ambroise Vollarda a byla věnována Picassovým pracím převážně z let 1904–1905, skončila 1. března a od středy je přístupná část druhá. Ta je spjata se jménem galeristy Daniela-Henryho Kahnweilera (1884–1979), jenž byl přítelem nejen Picassa, ale také někdejšího českého kunsthistorika, sběratele a ředitele galerie Vincence Kramáře (1877–1960).

Díky tomu mohl Kramář u Kahnweilera nejen nakupovat, ale jako vzpomínku na přátelství tehdy již nežijícího Kramáře daroval Kahnweiler roku 1972 Národní galerii soubor patnácti Picassových grafik a jeden jeho obraz (Únos Sabinek). Ten spolu s jedním obrazem Légerovým věnoval dokonce anonymně. Když byla v Praze založena Galerie Vincence Kramáře, zasloužil se zde Kahnweiler roku 1965 o vystavení Picassova grafického díla.
Zatímco v první části nynější dvoudílné výstavy mohli návštěvníci spatřit především práce z Picassova modrého a růžového období, zčásti věnované postavám z prostředí cirkusu a motivu harlekýna, druhá část je převážně věnována grafickým tiskům z období rodícího se kubismu. Doplněna je pak díly
z období Picassovy pozdní tvorby až do roku 1968.

Díla se do NG dostala trojím způsobem. Některá byla od Kahnweilera zakoupena československým státem, jiná věnoval Kahnweiler sám a další získal do své sbírky kubismu Vincenc Kramář, jenž je posléze Národní galerii daroval. Nejpozději se do NG dostalo z vystavených prací dílo nazvané Kytara a plynový hořák (kombince kvaše, tuše a uhlové kresby na papíře). Pochází rovněž z Kramářovy sbírky, ale do Národní galerie bylo prodáno až roku 1983.

Rezignace nad perspektivou

V počátcích kubismu, kdy byli Picasso, Braque a další umělci ovlivněni pozdními díly Paula Cézanna, opouštěl Picasso dosavadní kánon výtvarného umění; jeho analyticky rozložené portréty a zátiší, rezignující na perspektivu, jsou zejména výrazně zastoupeny ve stálé expozici. Současná výstava v tomto kontextu představuje například Zátiší s dýmkou jako kresbu uhlem na papíře. Takovéto kresby předjímaly obdobná témata slavných Picassových kubistických olejů.

Mytologické motivy

Z prací Picassova pozdního období zvláště vyniká jedno z děl věnovaných oblíbeným autorovým mytologickým tématům. Je to Agamemnon žádající o Briseovnu (lept z roku 1968, dar D.-H. Kahnweilera). Jiným Picassovým oblíbeným tématem bylo ztvárňování umělce se svým modelem (v posledním období zejména s výrazným erotickým obsahem). Bez erotického náboje je tu toto téma představeno akvatintou a suchou jehlou s názvem Sochař (1965).

V neposlední řadě je zde zastoupeno i Picassem preferované téma býčích zápasů (často jim dodával rovněž erotický náboj). Lze zde vidět černobílou litografii Hlava býka (1948) a zejména Bakchanálie s býkem, barevný linoryt z roku 1959.

Unikátním prvkem je na výstavě Picassova koláž z roku 1914 Zátiší se sklenicí, lahví a hrací kartou, jež naznačuje, jak říká kurátorka Olga Uhrová, „výtvarné úsilí o znovunavázání souvislostí mezi světem výtvarných děl a světem věcí, světem, který byl analytickým kubismem oslaben“.

I když současná výstava je spíše komorní, představuje na vybraných dílech pestrost Picassových grafických technik od suché jehly z kubistického období přes lept a litografii po okouzlení možnostmi barevného linorytu z pozdního období, kdy s grafickými technikami experimentoval, aby se v rozsáhlých cyklech opět vracel k litografii a leptu. Především však o další rozměr obohacuje vzácnou sbírku Picassových děl ve stálé expozici.

Pablo Picasso: Grafické práce z let 1909–1968
z pařížské galerie Daniela-–Henryho Kahnweilera
Národní galerie v Praze – Sbírka moderního a současného umění a Sbírka grafiky a kresby, Veletržní palác.
Kurátorka Olga Uhrová
Otevřeno do 7. června 2009 denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.
Vstupné na výstavu tvoří součást vstupného do stálé expozice. Základní 160 Kč, snížené: 80 Kč, rodinné 200 Kč. Snížené vstupné od 16 hodin.