Zkuste, jak vám dodají nových sil na výstavě v Galerii Jiřího Trnky na náměstí Republiky v Plzni. Právě tady si můžete do 15. října prohlédnout autorčinu nejnovější výstavu s příznačným názvem Kameny – stopy, průzory. Své loňské pětasedmdesátiny tak oslavila působivým i tajemným dárkem divákům.

Působivý, tajemný dárek divákům

Zatímco stopy zanechávají kamínky z celé Evropy i pouště Arábie otiskováním do mokré hlíny, jak jimi sochařka pohybuje, průzory vznikají díky jejím oboustranným kresbám zachycujícím opět kameny. Obojí je unikátní. Stopy valounu se rodí jeho klouzáním po hlíně, až se zastaví. Do pohybu uvádí kámen autorka a metodou hledání a zkoušení nachází zásah, který je nejkrásnější, nejvhodnější – nebo ji prostě uspokojí. Vznikají tak i medaile, z nichž jednu zakoupilo dokonce Britské muzeum. „Mám pocit, že jsem taky takový valounek,” přirovnává sochařka tyto originální stopy v hlíně k lidskému životu.

Kameny na kresbách levitují

Kresbám se přestala věnovat, když o všechny přišla o povodních v roce 2002, neboť její plzeňský ateliér voda zasáhla nemilosrdně. Po několikaleté přestávce začala vytvářet oboustranné kresby na ručním papíře. „Vášnivost kresby mne honila,” vysvětluje. Kameny na kresbách někdy jako by levitují, jindy se neřídí zákony kompozice a formát klidně přesáhnou. „Třetí rok kreslím takové kusy mramoru, které mohly ležet zřícené v lomu Homolák nebo Čertovy schody u Suchomast, v Nehodívě, v Mořině. Stavím na sebe čtvero, patero i desatero kamenů,” popisuje Miroslava Nová. „Objíždím tužkou siluety kamenů. Každá čára posiluje jejich významovost. Násobím linie,” říká. „Pak začnou z papíru kameny vystupovat. Sestavené průzory tak dostanou auru,” věří.

Dávné megalitické obřady?

A Jana Potužáková, předsedkyně Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, její víru potvrzuje: „Práce s kamenem u Miroslavy Nové připomíná dávné megalitické obřady.” „Konečně jsme kromě výstav kolektivních našli také příležitost vystavit to, co u Miroslavy Nové považuju za opravdu klíčové, samostatně pohromadě, a stvrdit tak její originalitu, jedinečnost jejího usilování,” vyjádřil se kurátor nové plzeňské výstavy, známý pražský výtvarný teoretik Jiří Valoch.