Veletrh musí být komerčně úspěšný

Od čtvrtka do neděle bude Průmyslový palác holešovického Výstaviště patřit knihám a spisovatelům. Kromě expozic jednotlivých nakladatelství a letošního hosta, jímž je Španělsko, je pro návštěvníky připraven bohatý program.

Kromě čtvrtka, který je vyhrazen především odborné veřejnosti, si mohou návštěvníci prohlédnout, koupit i nechat podepsat knihy, které třeba během roku unikly jejich pozornosti. O letošním ročníku hovoříme s ředitelkou této každoročně největší tuzemské knižní události.

Každý z dosavadních veletrhů měl nějakou zvláštnost, jíž se lišil od těch předchozích. Co to bude letos?
Každý ročník veletrhu je především ozvláštněný účastí čestného hosta. Protože prezentace literární, ale i šířeji kulturní, těch jednotlivých zemí vždycky přináší to specifikum, ten jejich charakter. Letos je to Španělsko. Očekáváme, že se budou konat temperamentní, vášnivé diskuse na téma psaní příběhů, psaní knih pro děti,mámei téma Láska a vášeň v literatuře, což si myslím, že je velmi přitažlivé téma a nakonec i téma věčné. Takže to bych viděla jako to ozvláštnění.

Ale přece jen v některých ročnících byly i takové zvláštnosti jako antikvariát, či dokonce aukce rukopisů…

Připravujeme téma Kniha a životní styl. Původně jsme chtěli pozvat významná zahraniční nakladatelství s literaturou o designu, to senámtak úplně nepodařilo, ale vyvinula se z toho prodejní výstava knih o architektuře a designu, kterou chceme zároveň upozornit na to, že kniha do našich interiérů patří. A že minimalistická řešení různých „loftů“, moderních interiérů na knihy a knihovny zapomínají. Není tam pro ně místo…

Bude se to týkat i designu ve vztahu ke knize, tedy knihy jako krásného esteticky pojatého předmětu?
Většina knih, které jsou věnovány interiéru nebo architektonickým řešením, jsou samy o sobě polygraficky na vysoké úrovni. Jsou to velmi nákladné publikace. Dnes je také módní to, čemu se říká cofee- table-book.Vzahraničníu televize na konferenčním stolku leží drahé knihy – a to už je součást designu interiéru.

Kdybyste si z toho bohatého programu měla sama pro sebe vybrat jednu perličku, ať už prezentaci některé konkrétní knihy, nebo přítomnost některého konkrétního autora – co by to bylo?
Já se vždycky snažím číst knihy autorů, kteří na veletrh přijíždějí, abych o nich uměla mluvit. A mě nadchla kniha norského autora Pera Pettersona. Jmenuje se Jít krást koně. Myslím si, že je to kniha, kterou by si každý měl přečíst, a jsem moc ráda, že právě on letos na veletrh přijíždí.

Jak se financuje tak velká akce, jakou je knižní veletrh?
Veletrhy jsou zařaditelné do určitých kategorií. Nedá se srovnávat třeba Frankfurt s Prahou, protože Frankfurt je výhradně obchodní, je založen na obchodu s autorskými právy. Nám se nic takového nemůže zdařit, byť za tou velkou literární prezentací obchod následuje. Myslím, že senám podařilo najít identitu. Veletrh sám o sobě musí být komerčně úspěšný, pronájem Průmyslového paláce je nákladný. Oslovujeme širokou veřejnost, investujeme do propagace. Na literární program se snažíme získat dotace, granty, píšeme žádosti, daří senámtřeba být i v projektech Evropské unie, nicméně si myslím, že ta podpora není srovnatelná s podporou, které se těší podobné akce v zahraničí.

Jak to vypadá třeba ve srovnání s pražským Festivalem spisovatelů?
Festival spisovatelů je velmi záslužná akce. Tady je tendence podporovat neziskové organizace. Ale v takovém případě stát podporuje i platy lidí, kteří tam pracují.Myna své platy podporu nežádáme. My ji žádáme pouze na projekty, které bychom jinak z těch našich platů museli financovat.

Konkrétně – dostali jste letos nějakou dotaci, ať už z ministerstva kultury nebo z magistrátu?
Máme zatím neoficiální zprávu, že jsme obdrželi 300 tisíc od ministerstva kultury a žádali jsme o partnerství město Prahu, ale dosudnemáme zprávu. Slyšeli jsme něco o 150 tisících a zahraniční odbor ministerstva kultury nám pomohl ubytovat hosty z Latinské Ameriky.

Pro srovnání – kolik dostal od ministerstva kultury Festival spisovatelů?
Já jsem zaslechla, že město Praha mu přidělilo tři miliony 300 tisíc korun a další grant by snad měl dostat od ministerstva kultury. Za tyto peníze bych já tady byla schopna mít dvacet „nobelistů“.

Jaké byly nejkrásnější české knihy 2007?

Výsledky soutěže o nejkrásnější české knihy roku 2007 byly vyhlášeny v předvečer zahájení veletrhu Svět knihy v Památníku národního písemnictví. Pořadatelem je spolu s PNP Ministerstvo kultury ČR. Oceněným knihám je na veletrhu také věnována malá expozice. Soutěž je rozdělena do šesti kategorií a v každé kategorii jsou vyhlašovány tři ceny, z nichž první je vždy Cena ministra kultury. Kromě toho udílí své ceny také Svaz polygrafických podnikatelů, Sdružení českých umělců grafiků Hollar a TypoDesignClub.

Památník národního písemnictví svou Cenou Arna Sáňky pamatuje na studenty výtvarných a polygrafických škol. Do soutěže bylo letos zasláno celkem 217 publikací, z čehož 23 prací zaslali studenti. V kategorii vědecké a odborné literatury získala první cenu kniha věnovaná architektuře Ulice na konci města, za niž byl oceněn český překladatel, editor a grafik Mirko Baum spolu s nakladatelem Karlem Kerlickým (Kant). V kategorii krásné literatury na prvém místě zabodovala kniha folklorních textů sebraných Milošem Doležalem pod názvem Režná baba a vydaných nakladatelstvím Thyrsus v úpravě Luboše Drtiny.

V kategorii literatury pro děti a mládež se jako první umístila velmi úspěšná knížka výtvarníka Petra Nikla Záhádky z nakladatelství Meander Publishing. Mezi učebnicemi a tištěnými didaktickými pomůckami si Cenu ministra kultury odnesl Adamův deník (komiksový průvodce diabetem) autorů B. Neoralové, Š. Průhové a L. Urbánka z nakladatelství Sanvitalia. Z knih věnovaných výtvarnému umění byla nejúspěšnější publikace Emila Filly Z holandských zápisníků, kterou uspořádal Tomáš Winter a vydala Národní galerie. A Národní galerie byla rovněž úspěšná v kategorii katalogů a neprodejných publikací. Zde totiž zvítězila s katalogem Wenceslaus Hollar od Aleny Volrábové. Mezi studentskými pracemi si Cenu Arna Sáňky na prvém místě odnesla Kateřina Šachová z VŠUP za svou publikaci Sedmero receptů. Cena Svazu polygrafických pracovníků připadla na prvém místě monografii František Foltýn od Hany Rousové, kterou pro Moravskou galerii v Brně a Arbor Vitae vytiskla tiskárna T. A. PRINT.

Cenu SČUG Hollar za ilustraci získal výtvarník Jan Chaloupek za svůj výtvarný doprovod Čínských pohádek Lucie Olivové, vydaných nakladatelstvím Vltavín. Tato kniha byla úspěšná dvojnásob, protože se zároveň umístila na třetím místě v kategorii krásné literatury. Konečně cenu TypoDesignClubu za grafickou úpravu si odnesl Mirko Baum za knihu Ulice na konci města, která byla úspěšná už v kategorii odborné a vědecké literatury.

Program

Přinášíme program hlavních akcí veletrhu a další informace.

ČTVRTEK 24. dubna 2008

10.00 Velký sál – střední hala
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ. Moderuje: Miroslav Táborský

11.00 stánek S 201 – střední hala
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ STÁNKU ŠPANĚLSKA.

12.00 – 13.00 stánek S 202 – střední hala
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ STÁNKU Českého egyptologického ústavu UK FF

13.00 – 13.50 Literární kavárna – pravé křídlo (balkon)
KNIHKUPCI NA VELETRHU SVĚT KNIHY. V rámci pořadu budou předány ceny nejaktivněji hlasujícím knihkupcům v žebříčku SČKN za rok 2007.

14.00 – 15.50 Literární kavárna – pravé křídlo (balkon)
MŮŽE KNIHKUPEC PŘEŽÍT V GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ? John Mc Namee – prezident Evropské federace knihkupců (EBF), Françoise Dubruille – ředitelka EBF a Mezinárodní federace knihkupců. Setkání s představiteli významné evropské knihkupecké organizace. Součástí odborné přednášky bude prezentace aktivit EBF v otázkách lobbingu v zájmu oboru, za nižší DPH na knihy, pomoc členům v otázce cenových systémů (pevné či volné) a projektu „Mám rád své knihkupectví“ (I love my Bookstore). Více na www.ebf-eu.org

15.00 pravé křídlo
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY CERVANTESOVY CENY. Procházka dějinami udělování Cervantesovy ceny od roku 1976. Cena je nejvyšším oceněním tvůrčího úsilí španělských a hispanoamerických spisovatelů.

16.00 levé křídlo
ZLATÁ STUHA aneb To nejlepší z ilustrace 2007. Slavnostní zahájení výstavy.

16.00 – 16.50 Komorní sál – pravé křídlo (balkon)
ZAHRANIČNÍ LICENCE. Seminář o problematice navazování pracovních kontaktů a uzavírání licenčních smluv se zahraničními partnery. Seminář vede Doc. JUDr. Jiří Srstka, ředitel DILIA, divadelní a literární agentury.

16.00 – 17.20 Literární sál – levé křídlo
SETKÁNÍ PŘEKLADATELŮ
Účastníci: za španělskou stranu: Clara Janés; Alberto Ortiz, za českou stranu: Monika Zgustová; Anežka Charvátová; Jitka Mlejnková; Anna Tkáčová.

17.00 – 17.50 sál Rosteme s knihou – pravé křídlo
PROJEKT GUTENBERG A DIGITÁLNÍ KNIHA ILIAD. Představení české verze celosvětového projektu Gutenberg, který se zabývá zpřístupňováním „public domain“ knižních děl společně s představením technologie digitální knihy iLIAD od výrobce iRexTechnologies.

17.30 – 18. 50 Literární sál – levé křídlo
LITERATURY ŠPANĚLSKA A LATINSKÉ AMERIKY VE SVĚTĚ. Jaké změny přinesly literatury autonomních regionů Španělska na jedné straně a nové hispánské hlasy, které se dostaly ke slovu ve Spojených Státech? Které knihy oslovují dnešní čtenáře a proč? A jaký vliv má na ediční plány evropských nakladatelství ekonomická a kulturní globalizace? Moderuje: Mercedes Monmany de la Torre (Španělsko). Účastníci: Anežka Charvátová (ČR), Anna Housková (ČR), Amanda Hopkinson (VB), Márta Patak (Maďarsko), Tomasz Pindel (Polsko), Simona Škrabec (Španělsko-Katalánsko).

PÁTEK 25. 4. 2008

10.00 – 10.50 Literární sál – levé křídlo
LITERATURA A NOVÉ TECHNOLOGIE / ÚLOHA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČENSKÉHO DOSAHU PRO ŠÍŘENÍ KNIHY. Příliv nových technologií společenského dosahu způsobuje historickou transformaci čtenářských zvyků: spojení čtenářů umožňuje doporučovat knihy dalším čtenářům tím, že si přes síť předávají fotografie a videa svých oblíbených autorů, přepisují životopisy svých favoritů do Wikipedie atd. Vystoupí: Javier Celaya, uvádí Denisa Kantnerová.

10.00 – 10.50 Literární kavárna – pravé křídlo (balkon)
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL TOURMAP – slavnostní předávání cen. Soutěží mapy a průvodce z celého světa, včetně řady exotických zemí.

11.00 – 11.50 Literární kavárna – pravé křídlo (balkon)
LITERATURA, KRITIKA A TISK – KULATÝ STŮL S LITERÁRNÍMI PUBLICISTY. Uznávaní profesionálové ze španělských a českých sdělovacích prostředků budou debatovat společně s hispanoamerickými autory o důležitém i kontroverzním tématu vlivu sdělovacích prostředků a literární kritiku na vkus čtenářů. Vystoupí: Fernando R. Lafuente (Španělsko); Manuel Rodríguez Rivero (Španělsko); Alice Horáčková (MFD); Ondřej Horák (LN); Jorge Benavides (Peru); Rafael Pérez Gay (Mexiko); moderuje Blanka Stárková

12.00 – 12.50 Komorní sál – pravé křídlo (balkon)
KATALÁNSKÁ KULTURA byla čestným hostem knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2007. Ale co znamená být čestným hostem ve Frankfurtu pro autory a nakladatele? Jaký to má pro danou literaturu přínos? Carles Torner, zodpovědný za Katalánský literární program ve Frankfurtu 2007 a spisovatelky Simona Skrabec a Monika Zgustová, které byly členkami literární delegace, diskutují o této problematice společně s Carlesem Tornerem.

15.00 – 15.50 Velký sál – střední hala
ANTICENY SKŘIPEC A SKŘIPEČEK Odborná porota Obce překladatelů pod vedením Blanky Stárkové udělí anticeny těm nakladatelům a překladatelům, kteří v uplynulém období hrubým způsobem porušili pravidla profesní etiky.

16.00 – 16.50 Literární sál – levé křídlo
KONFERENCE O PODPOŘE LITERATURY. Vystoupí: Luis Sáez Delgado (Španělsko), uvádí: Marie Vučková

17.00 – 17.50 Literární sál – levé křídlo
CENY MIROSLAVA IVANOVA 2008 Udílení cen M. Ivanova již po osmé vyhlašuje Klub autorů literatury faktu (KALF) a město literatury faktu Letohrad. Moderuje Václav Moravec – Česká televize.

SOBOTA 26. 4. 2008

11.00 pavilon Kniha a životní styl – pravé křídlo
ALEŠ NAJBRT: Jak vznikají knihy o designu, architektuře a fotografii. Co je na této práci výjimečné a co neviditelné.

11.00 – 11.50 sál Rosteme s knihou – pravé křídlo
SÚČASNÁ SLOVENSKÁ LITERATURA V ČESKÝCH PREKLADOCH. Traja slovenskí autori predstavujú české vydania svojich kníh. Pavel Vilikovský uvádza titul Kouzelný papoušek a jiné kýče; Balla výber z tvorby pod názvom Naživu, Márius Kopcsay zbierku poviedok Ztracené roky. Prekladateľ Miroslav Zelinský predstaví za autora Petra Pišťanka výber z jeho poviedok pod názvom Muzika. Program moderuje vydavateľ Marek Turňa a prekladateľ Miroslav Zelinský.

13.00 – 13.50 Literární sál – levé křídlo
KONFERENCE O DĚTSKÉ LITERATUŘE. Účinkuje: Jordi Serra i Fabra (Španělsko).

15.00 – 16.50 Velký sál – střední hala
AKADEMIE SCIENCE-FICTION, FANTASY A HORORU – PŘEDÁVÁNÍ CEN. Třináctý ročník tradiční akce, v níž zhruba stovka akademiků, předních odborníků na fantastickou literaturu, dvoukolovým systémem hodnotí celou produkci fantastických literárních žánrů za uplynulý rok v řadě kategorií, a také oceňuje výkony předních osobností, od autorů přes výtvarníky až po redaktory a překladatele. Nejvyšším oceněním je pak „Kniha roku“. Moderují Eva Aichmajerová a Richard Klíčník. Hostem letošního ročníku bude ruský SF spisovatel Sergej Lukjaněnko, který přijíždí na pozvání nakladatelství
Argo a nakladatelství Triton.

15.00 – 16.50 Literární sál – levé křídlo
KULATÝ STŮL PROZAIKŮ – PŘÍBĚHY, FIKCE A VYPRÁVĚNÍ. Dva představitelé nejlepší současné španělské literatury, překládaní do mnoha evropských jazyků – Vila-Matas nedávno i do češtiny – budou debatovat s českými a iberoamerickými autory o svém pojetí literární tvorby, fikce a metaliteratury. Účastníci: Julio Llamazares (Španělsko); Enrique Vila-Matas (Španělsko); Karel Kuna; Arnošt Lustig; Carlos Herrera (Peru); Luis Sepúlveda (Chile). Moderuje: Anežka Charvátová.

16.30 – 18.20 Veletržní kino – pravé křídlo
Sekání s nakladatelstvím Filigrán aneb KDYŽ JE PAPÍR PRIORITOU. Beseduje nakladatel Vladimír Sitta s jednotlivými autory o nových titulech nakladatelství Filigrán, spisovatel Petr Novotný o jedinečné publikaci O papírnách ztracených i znovu nalezených (ojedinělý historický soubor, popisující osud více než 30 papíren v Čechách) a Jozef Leikert o knize Věčnost kořenů – unikátní bibliofilii, kde je jedna báseň přeložena do 30 jazyků a tištěna na ručním papíře.

17.00 – 17.50 sál Rosteme s knihou – pravé křídlo
SOUČASNÁ ČESKÁ EROTICKÁ LITERATURA – AUTORSKÉ ČTENÍ. Současné české erotické literatuře je věnováno autorské čtení Svatavy Antošové, Kateřiny Rudčenkové, Petra Hrbáče a Tomáše Míky – výrazných básníků a prozaiků mladší a střední generace, kteří ve svých dílech vyslovují lásku hetero- i homosexuální, erotiku harmonizující, ale také spjatou se smrtí. Úvodní slovo Radim Kopáč.

18.00 – 18.50 Literární kavárna – pravé křídlo (balkon)
ČESKÝ EGYPTOLOGICKÝ ÚSTAV. Prezentace a autogramiáda titulů, které ČEGU vydává ve spolupráci s nakladatelstvími TOGGA a Libri. Představujeme např. Ilustrovanou encyklopedii starého Egypta či Unearthing Ancient Egypt. Vystoupí prof. Miroslav Verner, prof. Ladislav Bareš, prof. Břetislav Vachala, Mgr. Hana Benešovská.