„Název našeho programu skupiny Yamato je skutečně tlukot srdce. O významu úderů a zvuků naší nejnovější produkce jsme přemýšleli od chvíle, kdy jsme založili naše zvláštní seskupení,“ říká Masa Ogawa, umělecký režisér souboru. Ale k tomu ještě dodává: „O významu úderů a zvuků jsme přemýšleli – v souvislosti s naším novým programem. Právě ten odráží řetězec okamžiků každého našeho nového dne, právě takových, z nichž se skládají naše životy. Ale také současně vyjadřuje historii, vztahy mezi námi, kontakt jednotlivých osob, které jsme schopni vytvořit na naší současné planetě, ale také řetězce okamžiků, z nichž se tvoří naše současnost…,“ sděluje Masa Ogawa. Podle jeho slov jednotliví hráči třináctičlenného souboru při své produkci vkládají svou energii a myšlenky do hloubky každého z úderů.

„Při našem živém představení rozezníváme bubny tak, abychom se mohli zamyslet nad významem jednotlivých úderů, zvuků, hudebních skladeb,“ dodává Masa Ogawa.

Při svých produkcích vkládají jednotliví hráči souboru, v němž jsou také zastoupeny ženy, všanc svá vypracovaná těla. Průměrný věk členů souboru nepřekračuje pětadvacet let. Skupina Yamato má svého boha ochránce, který představuje buben zvaný taiko, jehož průměr tvoří 1,7 metru, váží přes půl tuny.

„Zájem o produkci japonského souboru Yamato, který přijede do Ostravy v první polovině března, je už ze strany zájemců patrný. Právě proto, že hlediště bude v tomto případě poněkud omezeno, chceme vyzvat zájemce, aby si vstupenky pořídili co možná nejdříve,“ sdělil nám Miroslav Beinhauer za pořadatele celé akce.