Modře značená cesta vede od Panské skály a parkoviště přes silnici a stoupá mírně loukami, je to vyloženě vycházková a pohodová cesta. Postupně se otevírají výhledy na Českokamenicko, Studenec, Růžák a stolové hory v Sasku, na nejhezčí vyhlídku je nutno odbočit na nejvyšším místě louky vlevo, ale stojí za to. A pak už jde cesta lesem, bývala zde kdysi dřevěná rozhledna U obrázku.

Po necelých dvou kilometrech lesní promenády značka velí vlevo, k silničce Prácheň Polevsko (ta vede souběžně s naší cestou po Polevském hřebeni). Vydržte ale ještě chvíli v lese na Polevském hřebeni, nescházejte hned po značené cestě dolů.

Hřebenová cesta pokračuje k hornímu okraji opuštěného čedičového lomu. Opatrně dojděte k okraji. Objevíte pod sebou nádhernou sestavu čedičových sloupů, skutečné kamenné varhany, na rozdíl od těch na Panské skále nebo Zlatém vrchu opuštěné, bez zvědavých návštěvníků a s výhledem na lesy Lužických hor, Jedlovou a Studenec.

A pak zpět k modré značce, po ní krátký sestup k málo frekventované silničce, po níž se lze vrátit na parkoviště pod Panskou skálou. Cestou se nepřetržitě nabízejí vynikající pohledy na Českosaské Švýcarsko, celý okruh je přibližně 5 6 km dlouhý.

Autor: Jiří Rak