Petr Fencl je jednatelem společnosti G2@G3 studio. Tedy společnosti, jež se jako subdodavatel podílí na veřejné zakázce k propagaci rekultivovaných území, poničených těžbou hnědého uhlí na Ústecku. V rozhovoru popisuje projekt a vysvětluje, jak to bylo s REMA media a proč tato firma vznikla až po vyhlášení výběrového řízení.

Jak je na projektu zainteresováno G2 Studio a proč?
G2 studio je renomovanou komunikační a reklamní agenturou v oblasti vnitřní i vnější komunikace. Pracujeme pro komerční sektor, státní správu i soukromé subjekty.

Jak jste spolupracovali s REMA media v minulosti, reference?
Vzhledem k velkému rozsahu zakázky byla firma REMA media založena za účelem spojení jednotlivých spolupracujících subjektů a subdodavatelů podílejících se na plnění této zakázky.

Říkáte, že vzhledem k velkému rozsahu zakázky byla firma REMA media s.r.o založena za účelem spojení jednotlivých spolupracujících subjektů a subdodavatelů podílejících se na plnění této zakázky, ale vlastníkem je jen pan Levojevič, co přesně tedy na zakázce dělá?
Pan Levojevič se manažersky podílel na přípravě zakázky v oblasti komunikace a koordinace zúčastněných firem, přípravě smluv a podobně. Byl zodpovědný za nastavení komunikačních procesů a systému řízení firmy. Bohužel v současné době se z osobních a pracovních důvodů podílí na zakázce pouze okrajově. Zajištění interní i externí komunikace a také řízení procesů ve společnosti přešly nyní na moji osobu.

Které další subjekty a subdodavatelé se na tomto projektu podílí?
Na plnění projektu se spolu s námi podílí společnosti Dynavision (mediální procesy, support mediální části projektu) a Raprint (pokrytí oblasti Print a souvisejících činností).

Potřebuji alespoň několik konkrétních příkladů. Co projekt propaguje?
Zakázka má název Propagační kampaň k projektu Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji. Jedná se především o propagaci území ÚK, které bylo, nebo je postiženo těžbou uhlí. O území, jež má skrytý potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, ale zatím mu nebyla věnována dostatečná pozornost. Obsahem zakázky je realizace masové mediální kampaně v celé ČR v rozsahu outdoorové, tištěné a internetové reklamy.

Zajímají nás ovšem konkrétní místa, můžete to upřesnit?
V současné době trvá schvalování navržených cílů k propagaci. V návrhu se objevují kromě již známých, jako je přesunutý kostel v Mostě, Nechranická přehrada či Kamencové jezero i nové cíle. Jsou to například nově napouštěné Jezero Most s naučnou stezkou, Rekreační areál Matylda, unikátní Podkrušnohorské technické muzeum nebo informační centrum ČEZ v Ledvicích s interaktivní expozicí a možností promítání 3D naučných filmů.

V popisu projektu na webu REMA Media se hovoří o tom, že v rámci tohoto projektu má společnost zpracovat celorepublikovou kampaň, doposud jsem ale žádné výstupy nenašel na webu, ani v jiných médiích, přitom projekt měl odstartovat podle dostupných informací už v únoru. Jak je to možné?
Zakázka byla zahájena v lednu 2012 a ukončena má být v prosinci 2012. Projekt je zaměřen na změnu image ÚK, prostřednictvím masové propagační kampaně. Outdoorová reklama byla zahájena v lednu 2012. Na velkoplošných obrazovkách v obchodních centrech nebo u frekventovaných komunikací probíhá v 9 krajích ČR promítání reklamních spotů. Hlavním sloganem kampaně je „Zažij změnu Ústecký kraj jinak!" Kampaň je členěna do 4 etap. První etapa je ukončena a druhá bude ukončena do 30. června. Ke každé etapě jsou pořízeny a promítány 2 spoty, zaměřené na ucelenou nabídku turistických cílů v Ústeckém kraji. Součástí outdoorové kampaně je i vysílání aktuálních informací z Ústeckého kraje třeba o konání kulturních a společenských akcí, promítány byly zatím 3 aktuality, celkem jich bude do ukončení kampaně 10.

Co tištěná kampaň, co to přesně bude, letáky?
Obsahem tištěné kampaně je propagace kraje formou inzerátů v nasmlouvaných denících a časopisech s celorepublikovým dopadem. Inzeráty pro první etapu již byly zveřejněny. Součástí tištěné kampaně je také pořízení letáků, propagujících nově vytvořené produkty. Protože v současné době probíhá tvorba těchto produktů, je návrh a tisk letáků plánován na září 2012.

Hodně se mluví také o internetu, nevypadá nezajímavě, kdy to bude hotové?
Internetová kampaň je zaměřena na zpracování internetové propagace vybraných cílů a tras v dotčeném území s obohacením o 3D modely některých zajímavých míst. Uživatel stránek si tak bude moci prostřednictvím internetu prohlédnout jedinečné napouštění Jezera Most a dalších zajímavých atraktivit z řešeného území. Součástí internetové kampaně je také propojení stránek s dalšími subjekty tak, aby byl vytvořen ucelený systém propagace prostřednictvím internetu. V prosinci 2012 budou nově vzniklé stránky plně funkční, nyní probíhá jejich zpracování.