Jak nákladný je běžný provoz města? Kam jdou desítky milionů? Proč město nemůže tyto peníze použít na investice, na zkrášlení ulic a náměstí, na stavbu sportovní haly, opravy škol nebo další projekty? Proč investuje „jen" 41 milionů ze 144? Protože musí svítit, udržovat čistotu, spravovat silnice, provozovat školy nebo zajišťovat sociální služby. Podbořany každoročně na provoz města vydají kolem sta milionů korun, letos sto tři.

„Možná se to nezdá, ale provoz města něco stojí. Musíme zajistit veřejné osvětlení, provoz škol a školek, opravy komunikací, udržování pořádku a další věci. Peníze jdou také do sociální oblasti, pečovatelské služby nebo domova pro seniory. Zajišťujeme nejen chod věcí pro město, ale také státní správu a další věci," vysvětluje každoroční výdaje rozpočtu Karel Honzl, podbořanský místostarosta.

Do investic 41, na provoz 103 milionů

Podbořany letos investují do nových projektů a oprav celkem 41 milionů korun. Přes 14 milionů má jít na začátek výstavby sportovní haly, osm milionů do zateplení školy, téměř čtyři na novou střechu umělecké školy, šest milionů bude stát nové auto hasičů…

Sto tři milionů pak jde na provoz města. A kolik co stojí? Nahlédněme „pod pokličku" běžných výdajů, kolik stojí služby, které mnohdy považujeme za samozřejmé, které musí platit město.

Tak například téměř tři miliony stojí v Podbořanech čištění a údržba silnic a ulic. Od sněhu, od nepořádku a podobně. Další miliony pak zaplatí radnice každoročně za drobné místní opravy komunikací. Tři sta padesát tisíc ročně stojí obnova dopravního značení. Nebo z jiného „soudku". Školství. Za provoz tří mateřských škol zaplatí radnice za rok 2,3 miliony, za dvě školy základní a jednu speciální pak 6,1 milionu. Provoz Základní umělecké školy přijde na 550 tisíc korun. Tedy celkem téměř deset milionů.

Školy, kultura, sport, osvětlení…

Městské rozpočty nezapomínají ani na kulturu nebo sport. „Je to služba občanům. Jsou věci, na kterých město nevydělá, naopak je musí dotovat, ale bereme to jako službu města, aby se lidem v místě lépe žilo, aby byli spokojenější," komentoval už dříve podobné výdaje Radek Reindl, starosta Podbořan. Téměř dva miliony ročně v Podbořanech dají na knihovnu a výstavní síň. Přes dva miliony stojí také provoz kina a kulturního domu, který ve městě zajišťuje „kulturní život". Pět milionů ročně stojí údržba sportovišť. Provoz Tatranu vyjde na 2,7 milionu, kolem dvou milionů jde také do koupaliště, na které města tradičně musí doplácet, nevydělají si na sebe. Podobná bude situace pravděpodobně i s novou sportovní halou.

Také provoz úřadu něco stojí

Něco také stojí zastupitelstva, zhruba 2,5 milionu, a provoz městského úřadu. V Podbořanech to letos je 34 milionů. V této částce jsou nejen mzdy úředníků, ale také běžný provoz radnice. Zahrnuty jsou i náklady na na sociální kurátory či státní správu, například stavební úřad či výdej dokladů a další. Zhruba sedm milionů pak stojí odvoz a likvidace komunálního odpadu ve městě za rok, na 3,2 milionu přijde veřejné osvětlení. Péče o zeleň, mobiliář a další vyjde ročně na 2,6 milionu. Radnice zajišťuje ze svého rozpočtu také sociální služby. Na pečovatelskou službu, pěstouny nebo domov pro seniory letos v Podbořanech půjde 8,2 milionu.

„Samozřejmě bychom chtěli investovat co nejvíce, musíme ale zajistit i další věci, běžný provoz. Rozpočet není nafukovací. Požadavky na investiční rozpočet máme například letos celkem přes sedmdesát milionů a můžeme ročně prostavět kolem třiceti, pětatřiceti," dodává podbořanský starosta.