A také přicházejí. Zajímavé nálezy jim „prší" do poslední chvíle. V několika posledních dnech objevili keramický kadlub - formu s opičkou a pravděpodobně také základy brány do Kadaně.

Keramická forma má pěkný, takřka neporušený reliéf, na kterém se rýsuje opice s plodem v tlapkách. Sloužit mohla k sériové výrobě například cukrárenských výrobků. „Domníváme se, že je to potravinářská forma, zřejmě na čokoládu, protože opička drží kakaový plod. Pocházet mohla z 18. 19. století," domnívá se vedoucí archeologického výzkumu Kryštof Derner.

Také ale může jít o běžnou keramickou aplikaci. „Abychom mohli přesně určit, oč se jedná, požádal jsem o konzultaci kolegy z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a Národního zemědělského muzea," doplnil kadaňský muzejník a historik Lukáš Gavenda, který se neoficiálně účastní výzkumu.

Forma s exotickým námětem pochází z výkopu, který je nejblíže Mikulovické bráně, stejně jako další objev. „Našli jsme zřejmě bránu do Kadaně, která byla stržena počátkem 19. století," prozradil archeolog Kryštof Derner. „Vizuálně to není zajímavé, protože se jedná o blok hluboce položeného zdiva. Důležitý je objev sám. Brána se objevovala na starých rytinách," dodal.

Po očištění byl zhotoven pokusný otisk. Reliéf zobrazuje opici s kakaovým plodem a celek vroubí provazcový motiv s uzly.

Kadlub s opičkou, ale i dřívější cenné nálezy jako soubor stříbrných a měděných mincí ze 16. a 17. století, úlomky keramiky a děla roztrženého při explozi či velký železný klíč jsou umístěny v Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě.

V srpnu a září je ale budou moci vidět na vlastní oči i Kadaňští. A to na výstavě věnované archeologickému bádání v předpolí Mikulovické brány, která se uskuteční v baště hradního opevnění, patřící k výstavním prostorám Městského muzea v Kadani.

Informace o cenných nálezech, mezi něž patří objev dělostřelecké bašty a půdorysů středověkých stavení, budou také zveřejněny na informačních panelech přímo na Studentském náměstí. To má být dostaveno v červnu.