„I přes značný tlak ze strany zákazníku jsme přistoupili k úpravě programu jízd na velkém okruhu. Velmi důležité pro nás je, že se k naší snaze být co nejohleduplnější ke svému okolí připojil s pomocí Ústecký kraj. Z praktického hlediska jsme velmi přivítali i nabídku Českého vysokého učení technického (ČVUT). Odborníci prestižního vzdělávacího institutu vypracují analýzu a návrh účinných protihlukových opatření," uvedl generální ředitel autodromu Jiří Volovecký.

O hluku z autodromu jsme psali ZDE.

Dodal, že společnost je v úzkém kontaktu se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem. „Na naši žádost ústav měřil po celý den hluk v sobotu 23. dubna, kdy na velkém okruhu závodil maximální možný počet motocyklů. Právě tyto stroje patří k nejhlučnějším. Oslovili jsme obyvatele nejbližšího okolí autodromu, u čtyř rodinných domů pak pracovníci ústavu umístili měřicí zařízení. Výsledky ukázaly, že na dvou místech byla hladina hluku v předepsaných limitech, ve zbylých dvou hluk limity překročil. Právě výsledky měření jsou jedním ze zásadních podkladů pro zpracování analýzy a následného řešení protihlukových opatření," vysvětlil v tiskové zprávě Volovecký.

Upozornil, že firma pomocí zakoupených přístrojů pravidelně měří hluk na autodromu a v současné době má dva ruční hlukoměry. Jedním měří individuálně závodní stroje na vjezdu na závodní dráhu, kam instalovala kontrolní kameru. Jeden brigádník celý den měří jen hluk a kontroluje závodní stroje. Tato kamera je veřejně dostupná on-line na webu.

Druhý hlukoměr je podle Voleveckého umístěn na cílové rovince, kde všichni jedou pod plným plynem, a tam firma měří a zaznamenává hluk prakticky celý den.

"Individuálně měříme i průjezdy jednotlivých závodních strojů. Naměřené hodnoty konfrontujeme s měřením na vjezdu na závodní dráhu. Každý změřený stroj dostane nálepku, že splnil limity. Pokud ne, nepustíme ho na závodní dráhu. Z každého dne máme písemné záznamy o tom, kdy jsme koho měřili," doplnil Volovecký.

Opatření budou podle něj velmi nákladná, odhaduje je na několik desítek milionů korun. „Právě i z toho důvodu není možné provádět protihluková opatření bez důkladné odborné analýzy. Vše je třeba důkladně připravit, aby minimalizace hluku byla co nejúčinnější a především dlouhodobá. Platí to v případě efektivní výsadby zeleně, vybudování zemního valu, protihlukových stěn ale i dalších opatření," dodal.

Nabídku celoročního bezplatného vstupu na všechny akce využilo podle Voloveckého na 120 obyvatel žijících poblíž areálu autodromu.