Domov důchodců, záchytné středisko při živelných katastrofách. Děčín již od roku 2009, kdy areál bývalého hotelu v Křešicích koupil, hledá jeho využití. Původní záměr vybudovat zde domov důchodců padl kvůli příliš vysokým nákladům. Objekt navíc pro takové účely nebyl vhodný. Teď ale magistrát přichází s novým projektem.

„Projekt se týká přestavby objektu bývalého Bowlingu 
v Křešicích na zařízení, kde by měla být poskytována služba Domov se zvláštním režimem pro osoby s poruchou kognitivních funkcí, především Alzheimerova choroba a stařecká demence," uvedla mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá s tím, že v Děčíně je po této službě výrazně větší poptávka, než jakou je město schopné uspokojit.

V České republice totiž jen Alzheimerovou nemocí trpí více než 120 tisíc lidí. Navíc se nejedná jen o lidi ve vysokém věku.

Pokud nakonec na přestavbu dojde, její náklady se vyšplhají na desítky milionů.

„Odhadovaná cena realizace projektu je přes 30 milionů korun, ale tato částka je opravdu zatím jen rámcová, konkrétní výše vyplyne ze zpracování studie. Pokud se městu podaří uspět v dotačním titulu ministerstva práce a sociálních věcí, to by mohlo krýt až 75 procent způsobilých výdajů projektu," dodává Markéta Lakomá.

Přestože v bývalém hotelu zatím žádná ze zamýšlených sociálních služeb nefunguje, stál Děčín jen na údržbě téměř dva miliony korun. Jen během prvních tří let, kdy patřil Děčínu, zde bylo nutné proinvestovat přes půl druhého milionu. Bowling v Křešicích stál město nejvíce v roce 2009, kdy musela být odstraněna havárie kanalizace, musela být provedena rekonstrukce kotelny a instalováno bylo zabezpečovací zařízení.