Zchátralá památka se měla ještě týž rok začít přestavovat na rehabilitační kliniku, sportovní areál, wellness centrum a špičkový hotel. Plány však zkřížily majetkové spory. Na jejich výsledek se stále čeká.

Rozhodnout se mělo v červnu. Nestalo se tak. Problémem je insolvenční řízení vydané na druhou polovinu zámku. Podle všeho však firma nedisponuje doposud ani jednou polovinou. Čeká totiž, jak insolvenční řízení dopadne. Teprve potom se rozhodne, zda zámek koupí. „Vše potřebné pro zahájení stavby máme již vyřízené. Čeká se jen na rozhodnutí insolvenčního správce, zda nám prodá druhou polovinu. Nechceme totiž kupovat jen jednu polovinu, to by bylo k ničemu," uvedl v červnu  projektový manažer a zástupce investora Marian Rössler.

„Zatím se nepohnulo vůbec nic. Ani o krok. Zůstáváme na úrovni návrhu. Není to dotažené do konce," informoval 
o současném stavu věcí investor Stojan Stojanov.

První práce na výstavbě sportoviště měly začít přestavbou vepřína v blízkosti zámku již v dubnu, a to bez ohledu na insolvenční řízení. Ani tady se však nestaví. „Ještě se nic dělat nezačalo," potvrdil investor.

Zahořanský zámek mezitím proplouvá časem. Vedle této skutečnosti stále existuje grandiózní návrh moderního multicentra, jehož uskutečnitelnost je stále zatím „jen vizí". Současný spolumajitel Václav Stareček zatím prostory zámku propůjčil obci Křešice k humanitárním účelům. „Máme zde uskladněný nábytek, oblečení a další věci související s opatřením po povodních," informoval starosta Křešic Václav Kovařík.

Zámek Zahořany měl podle původních plánů od příštího roku poskytovat služby prvoligovým fotbalovým týmům, které by sem jezdily na soustředění. Klinika měla být i přes nadstandardní vybavení běžně dostupná komukoliv 
z obce i regionu. Také rehabilitace by v budoucnu sloužila 
i místním občanům.