Neřekneme vám nic! To v minulosti několikrát vzkázalo vedení Lužické nemocnice v Rumburku těm, kteří po ní požadovali informace například o vyplácení odměn či o výběrových řízeních. Zastupitelka města Bronislava Nedvědová si to ale nenechala líbit a nemocnici, která patří městu Rumburk, 
a v jejímž čele stojí obžalovaný místostarosta města Darek Šváb, dohnala až k soudu.

Poprvé se Nedvědová na nemocnici se žádostmi o informace obrátila v prosinci 2012. Zajímaly ji kopie protokolů 
o výběrových či poptávkových řízeních na zařízení CT  a na všechny stavební úpravy, prováděné od ledna roku 2009. Také žádala informaci o platech a odměnách jednotlivých členů představenstva nemocnice.

Nemocnice jí ale tyto informace neposkytla.

„Po odmítnutí žádosti 
s odůvodněním, že společnost není povinným subjektem,   jsem podala stížnost k rukám ředitele společnosti a předsedy společnosti v jedné osobě pana Švába. Ovšem  ze strany pana Švába došlo k naprosté ignoraci," popisuje Nedvědová své marné snažení s tím, že jako opoziční zastupitelka Rumburku chce mít o hospodaření nemocnice přehled.

„Město Rumburk vlastní  99,6 procent akcií společnosti a poskytuje nemocnici z městského rozpočtu již několik let  dotace v řádech milionů, přesto zastupitelstvu není předkládáno řádné vyúčtování dotací a velmi často jsou peníze použity k jinému účelu, než bylo zastupitelstvem schváleno.  Z těchto  důvodů  mě zajímalo, zda je s poskytovanými finančními  prostředky nakládáno dle zákona, nebo zda jsou upozornění občanů pravdivá," vysvětluje Nedvědová 
a dodává, že se k ní dostaly informace o tom, že jsou v nemocnici údajně vypláceny statisícové odměny či nejsou prováděna řádná výběrová řízení. A protože nemocnice odmítla informace poskytnout, položila si zastupitelka otázku, zda vedení Lužické nemocnice náhodou něco netají.

V dubnu 2013 se proto obrátila na soud. Ten rozhodl do roka. A rozsudek Nedvědovou potěšil.
V odůvodnění rozsudku, který má Děčínský deník 
k dispozici, je totiž jasně potvrzeno, že společnost – tedy Lužická nemocnice – hospodaří s veřejnými prostředky 
a tudíž je povinným subjektem při žádostech o informace dle informačního zákona 106/1999 Sb. Právě ono spojení „povinný subjekt" se stalo jádrem sporu – nemocnice totiž celou dobu tvrdila, že povinný subjekt není a nemusí tedy informace poskytovat. Jenže soud nyní rozhodl, že má pravdu zastupitelka a argument Lužické nemocnice tím smetl ze stolu.

Což bude mimo jiné stát daňové poplatníky peníze, nemocnice totiž musí zaplatit soudní výlohy.

„Je to velké vítězství. Teď čekám, až mi nemocnice odpoví," říká Nedvědová.

Zda se ale dočká požadovaných odpovědí, to není jasné. Alespoň to naznačuje starosta Rumburku Jaroslav Trégr.

„Nemyslím si, že soud řekl, že musí poskytovat paní zastupitelce Nedvědové informace," uvedl Trégr pro Děčínský deník s tím, že rozhodnutí o případném odvolání je
v kompetenci vedení nemocnice, tedy místostarosty města Darka Švába. Ten ale od chvíle, kdy ho loni policie obvinila z vydírání a dalších trestných činů, s médii nekomunikuje. Šváb také strávil několik týdnů ve vyšetřovací vazbě a míří k soudu, státní zástupce ho letos totiž obžaloval.

Proti rozsudku soudu je ještě možnost podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

„Ovšem vzhledem k mnoha předloženým  judikátům ve stejných případech a vzhledem k vyšetřování z podezření nezákonností ve společnosti předpokládám, že si vedení nemocnice další soudní řízení rozmyslí a raději požadované informace poskytne 
a vyvrátí tím podezření z ne vždy zákonného  využívání  dotací a jiných finančních prostředků," uzavírá Nedvědová.