Lidem žijícím v centru města Děčína by měly přestat v brzké době překážet nevzhledné kontejnery na odpad. Na třech místech totiž zmizí pod zem.

Původně magistrát dokonce mluvil až o šesti místech, kde by mohly podzemní kontejnery nahradit ty stávající.

„Podzemní kontejnery na komunální a separovaný odpad se plánují na třech místech ve městě, konkrétně v Podmoklech: Husovo náměstí u České spořitelny, ulice Čs. legií ve směru od magistrátu po levé straně u ZŠ, a v Děčíně I: ulice Křížová naproti kadeřnictví Hygie," uvedla Romana Silvarová z kanceláře primátora města.

Jeden podzemní kontejner nahradí přitom najednou několik běžných kontejnerů, které dlouhodobě hyzdí centrum města.

„Podzemní kontejnery budou pětikomorové. Bude v nich komora zvlášť pro papír, plasty, bílé a barevné sklo a směsný odpad," vysvětluje ředitel Technických služeb Děčín Emil Čvančara.

Právě s technickými službami se děčínský magistrát dohodl na tom, že výstavbu podzemních kontejnerů zafinancují. Nejedná se přitom o nijak malé částky. Investice do podzemních kontejnerů se totiž pohybují v milionech korun. Ty původně plánoval magistrát získat z Operačního programu životní prostředí.

Jako první by měl vzniknout podzemní kontejner na Husově náměstí. Na tom probíhá v současné době rekonstrukce tržnice, v okolních ulicích i na samotném náměstí navíc vodaři vyměňují kanalizaci a vodovodní potrubí. Podzemní kontejner by zde tak měl být hotov ještě letos, nejspíše na podzim. Příští rok pak budou následovat další dvě místa.

V současné době už takových podzemních kontejnerů v Děčíně několik je. Využívat je mohou například lidé žijící na Tyršově ulici nebo v Jezdecké ulici na Starém Městě.

Město se snaží nahrazovat klasické kontejnery těmi podzemními především kvůli zlepšení vzhledu města a vytlačení velkých nádob na odpad z ulic. Například na Husově náměstí zabíraly kontejnery především na separovaný odpad celou jednu jeho hranu.

Magistrát přidává ale ještě jeden důvod, proč se pro podzemní kontejnery rozhodl.

„Chceme tak zamezit využívání sběrných nádob podnikateli, kteří stávající nádoby využívají pro vhazování odpadu ze své podnikatelské činnosti," dodává Silvarová.

Podnikatelé jsou totiž povinni si platit vlastní popelnice. To se ale mnohým, především majitelům obchodů, nechce a využívají například odpadkové koše nebo popelnice určené pro obyvatele žijící v dané ulici.

V současné době by měli lidé třídit především plasty, papír a sklo. Je ale možné, že od příštího roku přibude obcím povinnost zajistit sběr i kovů a bioodpadu. Ten se sváží z hnědých popelnic, které jsou zatím rozmístěny jen na několika místech ve městě.