Zásadní význam pro úřední kormidlování v chaosu tehdejších dní měl důležitý počin okresních úředníků. Okresní národní výbor v Ústí n. L. vydal 23. 5. 1945 Oběžník čís.1. „Věc: Úkoly veřejné správy."

Svoz vojenského materiálu

Pod bodem I. upozorňoval, že ONV v Ústí n. L. spravuje všechny veřejné záležitosti v ústeckém politickém okresu, nahrazuje okresní zastupitelstvo a hejtmana i okresní úřad. Dále vysvětloval za jakých podmínek vzniknou místní národní výbory a za jakých okresní správní komise.

Pod bodem II. ONV nařizoval obecním úřadům svoz a roztřídění vojenského materiálu na vyhrazená místa, uskladnění a hlídání materiálu, zabezpečení opuštěného majetku.

Byl vyhlášen zákaz prodeje nábytku Němci, zákaz sňatků bez svolení ONV, povinnost odvádění vajec, mléka, dobytka apod. podle předpisů, domácí porážka zvířat byla zakázána, zakázán byl i prodej koní bez povolení ONV.