Mostecká radnice obdrží v létě analýzu chování starších žáků místních základních škol. Město se hlavně dozví, jak je na tom mládež se závislostí na návykových látkách.

Ojedinělý dokument, který výsledky srovná s jinými městy a měl by pomoci při tvorbě nových preventivních programů, vznikne zpracováním anonymních dotazníků. Děti je vyplňovaly při prohlídce protidrogového vlaku, který byl nedávno na mosteckém nádraží.

Podle mostecké policie se v poslední době na drogové scéně objevuje nová droga „Mňau". Jedná se o novou syntetickou drogu podobné extázi. Více o drogovém zločinu na Mostecku ZDE.

Údaje z průzkumu mezi mládeží poskytne Mostu Nadační fond Nové Česko, který je provozovatelem vlaku. „Budou to data, co dělají místní děti ve volném čase, s jakými drogami se setkávají, zda kouří cigarety a pijí alkohol a kdo jim ho nabízí," řekl Mosteckému deníku Pavel Tuma, autor projektu.

Už teď lze podle něj říct, že alkohol nabízejí dětem nejvíce jejich rodiče, a to doma. Vyplývá to z průběžných průzkumů v ČR a Mostecko nemá být výjimkou.

Podle zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) z roku 2015 v ČR stoupl počet 15letých, kteří mají zkušenost s alkoholem od roku 2002 ze 70% na 94%. Podle odborníků pití alkoholu dětmi a jeho tolerance dospělými zvyšuje u mladistvých riziko, že přejdou k drogám.

Analýza pro Most nebude hodnotit školy, protože v každé je jiný poměr žáků z problémových rodin či sociálně vyloučených lokalit. Město Most je partnerem projektu protidrogového vlaku. 

Vlakem prošly v Mostě stovky starších školáků, kteří měli vstupenku v hodnotě 150 Kč jen za 50 Kč, protože město za ně uhradilo 100 Kč. Multimediální vlak, který vytváří drsné autentické prostředí drogových zločinů a závislostí, o kterých mají děti přemýšlet, se chystá na cestu do Německa.

Vlak si prohlédl i mostecký policejní protidrogový tým, který označil projekt za působivý a přínosnější než běžná přednáška o škodlivosti drog.

Kde se drogy nejčastěji prodávají? Nejčastěji se drogy prodávají v místě bydliště samotných dealerů nebo na předem smluvených místech. Na Mostecku jde o lokalitu u bloků 90 až 100, kolem hotelu Domino, bloky 700, v blízkosti Kahanu, Sputniku, Jalty a dalších lokalit. V současné době se i z dříve dobrých lokalit, například z „třístovek", stávají oblasti s výskytem dealerů.