„Za tu dobu pomohl více než třem stovkám rodin a rozšířil služby například o kolizní opatrovnictví, rodinnou mediaci či službu doprovázení pěstounských rodin," prozradil Jan Panocha, vedoucí služby.

Své kulatiny oslaví v rámci prezentace neziskových služeb v mosteckém Centralu při akci Říjen pro neziskovky.

Program SAS vznikl jako reakce na potřeby města Mostu. To se potýkalo s narůstajícím počtem rodin, které potřebovaly individuální pomoc nad rámec služeb poskytovaných příslušnými odbory samosprávy. V listopadu 2005 tedy odstartoval program Terénní sociální práce jako společný projekt Magistrátu města Mostu a Diakonie ČCE Střediska sociální pomoci.

Už v prvním roce se dvě sociální pracovnice věnovaly dvěma desítkám rodin. Klienti se zapojovali do činností Aktivizační dílny a mohli využít specializovaného poradenství při hledání zaměstnání. V roce 2007 program úspěšně prošel kontrolou kvality sociálních služeb a, získal registraci jako sociální služba a pověření k sociálně právní ochraně dítěte. O rok později nabídl služby i v dalších obcích na Mostecku, konkrétně v Obrnicích, Bečově a Chanově. V průběhu roku 2009 se podařilo navázat spolupráci také s příslušnými úřady v Litvínově. Za dobu své existence pomohla 330 rodinám.

V současnosti služeb využívá 47 rodin a zaměstnává čtyři sociální pracovnice. Chce nově získat odborníka, který pomůže rodičům s řešením výchovných problémů u dětí. „Vše ale bude otázkou peněz. Ty program čerpá především z veřejných zakázek, ale také od dárců a sponzorů. A nutno říci, že zejména v posledních letech se potýká s tíživým nedostatkem financí. Přesto se snaží udržet jak počet zaměstnanců, tak vysokou kvalitu služeb," dodal Panocha.