Kromě hlavního programu, jehož pořad přinášíme na jiném místě strany, se návštěvníci slavností mohou těšit od 10 do 17 na Staročeský jarmark v prostoru mezi kleštěmi 12 a ravelinem 18, na vojenský tábor z období 1. světové války, výstavu vojenské techniky a prohlídky pevnostních chodeb. Od 17 do 18 hodin je čeká další atraktivní bod programu dělostřelba z kasemat.

Město ožije i hudbou. V prostoru Domova seniorů Kréta proběhne od 11 hodin v návaznosti na Josefínské slavnosti kulturní akce s názvem Podzim na Krétě, kde na návštěvníky čekají hlavně hudební a divadelní vystoupení. Představí se tu například George & Beatovens, Petr Bende & Band, No Name či Ondřej Ruml, ale také litoměřický divadelní soubor Li-Di.

Připomeňme, že Terezín založil poblíž soutoku Labe a Ohře u Litoměřic v roce 1780 císař Josef II. a pojmenoval ho na počest své matky Marii Terezie. Pevnost měla sloužit na obranu země před vstupem pruských vojsk, své vojenské poslání však nikdy aktivně nemusela plnit.

Hlavní program Josefínských slavností 2012:

PÁTEK 12. ŘÍJNA

20.30 - 21.00: Pochodňový průvod na náměstí ČSA k městské radnici.

SOBOTA 13. ŘÍJNA

09.00 - 10.00: Zahájení slavností pochodem zúčastněných regimentů městem ke Kavalíru 2 a slavnostní zahájení slavností starostkou města Růženou Čechovou.

Vše za doprovodu polské skupiny Częstochowa Pipes & Drums skotští dudáci a vojenské hudby 36. pěšího pluku

10.00 - 11.00: Slavnostní svěcení historického rakouského bronzového tříliberního děla. Dělostřelecká čestná salva z dělostřeleckých pozic na zelené střeše Kavalíru 2 a odchod na místo konání hlavního programu.

15.00 - 16.00: Bitevní ukázka 255 let srážky u Velemína před Bastionem IV. (bývalé škvárové hřiště) první útok.

20.30 - 21.00: Bitevní ukázka 255 let srážky u Velemína před Bastionem IV. noční přepad.

21.00 - 21.30: Oficiální ukončení celé akce ohňostrojem.