Projekt Brána do Čech, který prezentuje Ústecký kraj jako turistickou destinaci a sdružuje čtyři destinační agentury (České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory a Dolní Poohří), získává stále více příznivců a jeho nositel, internetové stránky www.branadocech. cz, se pomalu, ale jistě dostává do povědomí veřejnosti.

Páteří jednoho z turisticky zajímavých regionů v Ústeckém kraji Dolního Poohří je řeka Ohře, na níž leží historická města. Jsou čtyři. Klášterec se zámkem a lázněmi Evženie. Kadaň se svou městskou památkovou rezervací a Františkánským klášterem. Žatec, jehož centrum je také městskou památkovou rezervací a nedávno zde vznikl unikátní Chrám Chmele a Piva. A Louny, jež se pyšní chrámem sv. Mikuláše a jsou bránou do Českého středohoří.

Kdo rád poznává nová místa na kole, může využít zprovozněnou část cyklotrasy Klášterec nad Ohří Kadaň Nechranická přehrada Žatec Louny Lovosice.

Dostane se na seznam UNESCO?

Zastavme se u vzpomínaného Chrámu Chmele a Piva. Návštěva autentického centra největšího a nejstaršího chmelařského regionu v ČR, bez jehož produktu, Žateckého chmele, by nemohly vzniknout nejznámější české i zahraniční značky piv, je pro každého pivaře, který do Žatce zavítá, prakticky povinností. Zóna technických památek chmelařství, kde se objekt nachází, kandiduje na zápis na seznam UNESCO.

Připomeňme, že chmelařství na Žatecku ovlivňuje ráz krajiny i obyvatelstvo již 800 let. V Žatci se téměř 800 let pěstuje a zpracovává nejkvalitnější aromatický chmel na světě. Žatecký chmel (Zatec Hops, nebo také Saaz Hops) se stal základem pro piva světových značek, jakými jsou např. Pilsner Urquell, Budweiser Budvar, Stella Artois, Guiness, Žatec, Zlatopramen a další.

„S trochou nadsázky lze říct, že kdekoliv na světě si budete vychutnávat vynikající pivo, tak je vysoce pravděpodobné, že obsahuje alespoň malé množství žateckého chmele. Žateckému chmelu byl udělen statut chráněného označení původu „Protected Designation of Origin“ Evropské unie, právě jako klíčovému elementu pro výrobu mnoha nejlepších světových piv. V rámci Ústeckého kraje se jedná o jediné takové chráněné označení původu,“ zdůrazňuje jedinečnost místostarosta Žatce a člen správní rady Destinační agentury Dolní Poohří Jan Novotný.

Návštěvnická 3K karta

Dalším produktem, který dokazuje, jak lze vyjít turistům v oblasti Dolního Poohří vstříc, je Návštěvnická karta 3K. Jejím držitelům umožňuje čerpání volných vstupů i slev ve vybraných turistických místech severozápadních Čech i saského příhraničí.

„Ve změněné podobě by fungovala jako návštěvnická karta Poohří s některými dalšími vybranými objekty z ostatních destinací Ústeckého kraje. Je tedy jakými předstupněm karty Brána do Čech,“ vysvětluje Jan Novotný.

„Spojením této nabídky byla dosažena součinnost mezi městy a podnikatelskými subjekty. 3K kartu lze zakoupit na všech vyznačených prodejních místech (infocentra, hrady, zámky, muzea), která navíc v drtivé většině kopírují místa akceptační,“ dodává.

Podívejme se podrobněji na to, čím jsou další páteřní města destinace z turistického pohledu zajímavá.

Klášterec nad Ohří: lázně a zámek

V Klášterci nad Ohří naleznete lázeňský areál. Klidné prostředí lázní u Ohře je propojené s rozsáhlým zámeckým parkem. Ten v anglickém stylu založil Michael Osvald Thun v 17. století. V něm je i zámek s muzeem porcelánu. V areálu lázní se nachází lázeňský dům Evženie, restaurace Peřeje a lázeňský penzion, stáčírna minerálních vod, kolonáda, tenisové kurty, park.

Zámek na břehu řeky Ohře prošel pronikavou přestavbou. Sochařskou výzdobu v té době vytvořil Jan Brokoff, otec slavného Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa. V polovině 19. století pak došlo ke konečné novogotické přestavbě. Od padesátých let minulého století je v prostorách zámku umístěna v sálech s bohatou štukovou výzdobou expozice orientálního, evropského i českého porcelánu ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. V sezoně je zpřístupněna zámecká vyhlídková věž, navštívit lze také Thunskou hrobku.

Kadaň: klášter, opevnění a náměstí

Kadaň se pyšní františkánským klášterem, jenž byl v roce 1995 zařazen mezi národní kulturní památky a v jehož areálu se nachází i Městské muzeum. Samotné město je památkovou rezervací, jíž bylo vyhlášeno v roce 1978. Ochrana se týká zbytku pozdně gotického opevnění s mohutným barbakanem, neboli předbraním, před Žateckou branou a dále i barokně přestavěné renesanční a gotické městské zástavby starého města.

Opevnění Kadaně je dnes nejzachovalejší v Čechách. Dochovala se v něm i dva metry silná hradba s baštami a mohutná věž Svaté brány, dnes známé jako Mikulovická. Jednou z nejvýznamnějších středověkých památek je gotický hrad přestavěný v 18. století na kasárna. Na skále nad řekou jej nechal vybudovat Přemysl Otakar II.

Na Mírovém náměstí je gotická radnice ze 14. 15. století, výstavná kaple s vysokou věží. Náměstí dále zdobí barokní fasády starší zástavby, barokní morový sloup a děkanský chrám Povýšení sv. Kříže. Nejužší uličkou v České republice je zdejší Katova, v nejužším místě 66,1 centimetru široká.

Louny: chrám sv. Mikuláše

Jižní brána Českého středohoří“ či „perla na řece Ohři“, jak město nazývají místní obyvatelé, to jsou Louny. První zmínka o něm pochází z roku 1115, kdy při brodu přes řeku v místech dnešního kostelíka sv. Petra vznikla malá osada. Královské město Louny vyrostlo asi jeden kilometr od původního sídliště ve 13. století za vlády Přemysla Otakara II.

Nejvýznamnější stavební památkou a dominantou města je kostel sv. Mikuláše. Původně farní kostel Povýšení sv. Kříže, patřící mezi nejbohatší v celém Českém království, neboť jeho zakladatelem a patronem byl sám panovník, změnil svou tvářnost i zasvěcení. Z důvodu velkého požáru došlo k rozsáhlé gotické přestavbě, byla vztyčena dnešní 60 metrů vysoká věž a kostel získal jméno patrona kupců sv. Mikuláše. Dnes je národní kulturní památkou. Louny mají zajímavé historické centrum, ze dvou třetin obehnané hradbami. Je tu Žatecká brána, středověké domy Daliborka, kde je okresní archiv, a Dům Sokolů z Mor s muzeem a další chrámy.

Dalšími turisticky zajímavými místy Dolního Poohří jsou například zámek Krásný Dvůr na Podbořansku, Nový hrad v Jimlíně, zámky Líčkov a Stekník nebo golfový areál v Bitozevsi.

Nejen atraktivní místa, ale i akce, které svým významem a návštěvností již přesáhly hranice regionu nabízí Dolní Poohří. Kdo by nevěděl o Dočesné v Žatci, Císařském dni v Kadani, Lázeňské sezoně v Klášterci nebo o hudebním festivalu Letní vábení v Lounech?


Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.,
má sídlo v Chrámu Chmele a Piva,
nám. Prokopa Velkého 1951
438 01 Žatec