Zvenčí je na nich vidět práce na fasádě, na výplních a také na střeše, kde se dokončuje zaizolování, na které bude položena krytina z břidlicových šablon. Původní krytinu z plechu tak nahradí ušlechtilý materiál.

Uvnitř objektu se stále ještě odstraňují odbouráváním historické nánosy, které zde postupem let zanechala armáda. Stavba bude do měsíce kompletně zastřešena, což umožní novým partám řemeslníků provádět práce ve vnitřních prostorách i během zimy.

Na stavbě byl zaznamenán mírný skluz, ale ten se daří vlivem častějších kontrol a zlepšením organizace práce zmenšovat. Všichni účastníci si uvědomují, že ostře sledovaná akce, podporovaná evropskými dotacemi, musí být dokončena v termínu, což je duben příštího roku.

Dělostřelecká kasárna bude využívat Vysoká škola aplikované psychologie, která sídlí v provizorních prostorách Kulturního domu. Další část bude určena pro výstavy a stálé expozice.

„Zájem o učebny a zázemí projevila i nově vznikající základní Svobodná waldorfská základní škola. Věřím, že po dokončení zde vzniknou nádherné prostory s velkým nádvořím. Je škoda, že do projektu se už „nevešla" sousední bývalá zbrojnice. Tu budeme muset, než se podaří v novém dotačním období získat dotace, zabezpečit. V tomto období chceme být úspěšní i v žádosti na rekonstrukci bývalého Posádkového domu armády. Pro něj už máme zájemce o uplatnění. Zhruba třetinu využije Památník Terezín, třetinu město pro zajištění svých aktivit a zbytek bude sloužit střední řemeslné škole. V horším stavu než jsou dělostřelecká kasárna jsou rozsáhlejší kasárna pěchotní, u kterých zajistíme alespoň opravu části střechy, abychom zabránili zatékání vody," vysvětlil Robert Czetmayer, vedoucí rozvoje, stavby a správy majetku města Terezín.

Na řemeslníky čekají práce na obnovu podlah, instalace elektrických rozvodů, topení a vody a repase obrovského množství atypických výplní oken a dveří. V současné době probíhá výběrové řízení na dodávky těchto prací.

Zajímavost: V objektu natočila v roce 2003 videoklip litoměřická kapela Existence

Zdroj: Youtube