Děti se svými vedoucími se posléze vrátili k milešovským rybníkům, kde už probíhal doprovodný program akce nazvané Úklid lesa a okolí Milešovky. Lidé si mohli opéct buřty, malé účastníky na člunu svezli poříční policisté. Připravené byly ukázky bojového umění nebo ukázka dravců.

Nejdůležitější ovšem bylo, že se početným skupinám těch, kteří se do již tradiční akce zapojili, podařilo okolní přírodu vyčistit od opět překvapivého množství odpadků.