Hladina Labe je hluboko pod dlouhodobým srpnovým průměrem. Nedostatek vody způsobuje problémy hlavně provozovatelům nákladní dopravy, jejichž lodě buď stojí, nebo plují nevytížené.

V úterý o půl druhé odpoledne výška hladiny v Ústí nad Labem dosahovala 156 centimetrů a průtok vody zde byl 108 metrů krychlových za sekundu. Vyplývá to z údajů zveřejňovaných Povodím Labe. Průměrná výška hladiny v srpnu přitom je 205 centimetrů.

Málo srážek

„Dlouhodobě máme podstav, což je dáno srážkově podnormálním letošním rokem," uvedl ředitel závodu Dolní Labe Jindřich Zídek. Hladina řeky by podle něho neměla příliš stoupat ani v následujících dnech. „Předpovědí hydrometeorologů je setrvalý stav," řekl.

Nízký stav vody podle něho prakticky zastavil vodní dopravu na Labi. „Plavba se stává nerentabilní, protože lodě by nemohly být naloženy," dodal Zídek.

Rejdaři tak letos hlavně počítají ztráty. „Je to tím smutnější, že práce by byla, zakázek máme dostatek," řekl Lukáš Hradský, vedoucí nákladní dopravy společnosti Evropská vodní doprava. Lodě plují nevytížené a navíc podle něho hrozí jejich poškození. „Od zimy ještě nebylo období, kdy bychom mohli využít plnou kapacitu našich lodí," dodal.

Bylo hůř

Současné nízké stavy Labe však podle vodohospodářů ještě nedosahují stavu sucha. Ten je pro vodočet v Ústí nad Labem stanoven na 116 centimetrů. Absolutní minima od roku 1937, kdy se s pravidelným měřením začalo, jsou ještě nižší. V srpnu 1947 voda dosahovala do výšky pouze 84 centimetrů a průtok byl 30 metrů krychlových za sekundu. Od roku 1955, kdy byla naplněna Slapská nádrž na Vltavě, byla minimální výška hladiny Labe v Ústí 105 centimetrů v srpnu 1963. Srpen je spolu se zářím a říjnem měsícem, kdy je hladina řeky dlouhodobě nejnižší.