V Ústeckém kraji dlouhodobě dominují kontroly nakládání s odpady, ovzduší a vod. Nejvíc pokut, celkem 79, loni padlo právě za odpady. Následovaly sankce na znečištění ovzduší.

Nejvyšší pokutu ve výši dva miliony korun dostala společnost CZ Golf Investment za to, že nesplnila nápravné opatření. „Do 1. ledna 2014 měla firma provést obnovu rybníka v Ludvíkovicích na Děčínsku jako kompenzaci za biotopy pro chráněné obojživelníky, které nevratně zničila při výstavbě golfového hřiště u Ústí nad Labem. Neprokázala však ani snahu o započetí prací," vysvětlil Jaroslav Vacek. V celorepublikovém žebříčku je pokuta pro CZ Golf Investment třetí nejvyšší, jakou loni inspektoři udělili.

K nejzávažnějším případům, které inspektoři řešili, patřilo poškození přírody v Bezděkově na Žatecku, kde firma Femme neoprávněným nakládáním s odpady způsobila ekologickou havárii. „Firma v podstatě přijímala cisterny různého obsahu, který pak lila do vybagrované jámy ve svém areálu. Došlo ale ke změně ve vedení firmy, které s námi spolupracuje," řekl ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Podle odebraných vzorků se v místě vyskytují látky blízké kyselinám, inspektoři zjistili i vysokou koncentraci chloridů, síranů a výskyt těžkých kovů. Škoda se odhaduje na desítky milionů korun. Za neoprávněné nakládání s odpady a poškození a ohrožení životního prostředí policie obvinila majitelku a bývalého provozního ředitele společnosti.

Pokutu půl milionu korun loni inspekce udělila také České rafinérské za kontaminaci podzemních vod ropnými uhlovodíky v areálu v Litvínově a 400 tisíc korun musí zaplatit společnost, která opravovala železniční most přes Labe v Ústí nad Labem. Podle inspekce je totiž jedním ze zdrojů zodpovědných za výskyt nebezpečných polychlorovaných bifenylů (PCB) v Labi.

„Měření však naznačují, že zdrojů znečištění je víc, původ látek v řece má i historickou souvislost," upozornil ředitel ústeckého inspektorátu Jaroslav Vacek.

Inspektoři loni uložili téměř o deset procent víc opatření k nápravě a vzrostl i počet návrhů k zastavení nebo omezení činnosti. „Z pohledu životního prostředí totiž neustálé ukládání pokut nic neřeší," podotkl ředitel.

Tisíce nelegálně uložených pneumatik v průmyslové zóně Triangle na Žatecku postupně mizí. Firma Hargo, která kolem tovární haly vytvořila až pět metrů vysoké hromady, musí pneumatiky odstranit do poloviny května. Od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) navíc dostala pokutu půl milionu korun.

Firma recykluje staré pláště pneumatik. Kvůli poruše recyklační linky je začala hromadit v areálu. „Společnost porušila zákon o odpadech, navíc bylo velké riziko požáru, proto jsme jí nařídili, aby pneumatiky odstranila," vysvětlil Jaroslav Vacek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.