Kamenné moře u Jílového viditelné z dalekého okolí se stalo novou přírodní rezervací. Tu vyhlásila Chráněná krajinná oblast Labské pískovce. Kamenné moře u Jílového je dost unikátní, je totiž z čediče uprostřed pískovcových vrchů.

Z kamenného moře rezervace

Nová přírodní rezervace Holý vrch nedaleko Jílového na Děčínsku je poměrně rozsáhlá, má rozlohu přibližně čtyřicet hektarů.

„V Labských pískovcích jde o jedinečný fenomén, který vznikl sopečnou činností ve třetihorách. Na čedičovou horninu pak působilo drsné klima, hornina se rozpadala a vznikla rozlehlá kamenná moře a suťová pole tvořená balvany, které tu můžeme obdivovat dodnes," vysvětluje Jana Tutková z CHKO Labské pískovce .

Nová rezervace se turistů nedotkne

Pro návštěvníky a turisty se vyhlášením nové přírodní rezervace nic nemění. Celá lokalita bude i nadále volně přístupná.

Sutě jsou velmi specifické prostředí. Sám název Holý vrch napovídá, že mohutná kamenná moře nebyla nikdy pokryta lesem. To, že kamenná moře na Holém vrchu jsou člověkem málo dotčena a prostředí má přírodní charakter, dokládají také četné druhy bezobratlých, které jsou pozůstatkem dob, kdy tu vládlo mnohem drsnější klima.

„Díky čedičovému podloží roste v okolí kamenných moří široké spektrum listnatých dřevin. Budeme zde vysazovat i další dřeviny, které sem patří, ale jsou tu zastoupeny málo nebo chybějí, například jedli bělokorou, jilm, lípu či tis červený," upřesňuje Jana Tutková.

Dříve se na Holém vrchu těžil kámen

Na historických mapách je vidět, že tuto lokalitu využívali lidé již v minulosti. Sloužila totiž k těžbě kamene.

„V jednom z bývalých malých lomů lze spatřit i sloupcovitou odlučnost čediče v podobě dokonale vyvinutých sloupců, které vznikly při tuhnutí magmatu. Suťové lesy a květnaté bučiny na kamenitých svazích v okolí suťových polí mají přírodě blízký charakter," vysvětluje Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a životního prostředí.

Pod Sněžníkem je několik chráněných území, například přírodní rezervace Pod lesem, Jeskyně pod Sněžníkem nebo Libouchecké rybníčky.