Konkrétních obrysů pomalu nabývá myšlenka vedení města Louny zřídit jesle, respektive zařízení pro péči o děti do tří let věku. V ideálním případě by mohlo začít fungovat už se začátkem příštího školního roku.

Aktuálně se nacházejí jediné jesle v okrese Louny v Žatci. Jsou plně obsazené, navštěvuje je 24 dětí.

Už v minulosti se město Louny zajímalo o možnost zřídit v některé z existujících mateřských škol oddělení pro mladší děti. „Nejde o klasické jesle, kde by byla vyloženě miminka. Uvažujeme o zařízení pro děti od dvou let věku," vysvětlil již dříve Jan Čermák, místostarosta Loun. Nyní se zdá nejpravděpodobnější možnost, že se o malé děti bude starat místní pečovatelská služba s denním stacionářem.

O záměru opět jednala v minulých dnech rada města. „Už je jasné, že nějaké takové zařízení vznikne. Není to definitivní rozhodnutí, ale na devadesát procent to bude v prostorách stacionáře. Teď řešíme, jakým způsobem tyto „jesle" provozovat; zda prostřednictvím některé naší organizace nebo zda například založit nějakou novou," uvedl radní Pavel Janda.

Řeší se provozovatel a peníze

Do konce letošního roku budou ekonomové vyčíslovat očekávané náklady a hledat možnosti financování. Na samotnou realizaci by pak byl čas do poloviny příštího roku. „V ideálním případě bychom chtěli provoz zahájit k 1. září 2016. Pokud by se to nestihlo, pak se nabízí začátek roku 2017," prozradil Radovan Šabata, starosta Loun.

Denní stacionář je podle vedení města vhodný hned z několika důvodů. Disponuje například velkou zahradou, kterou by mohly děti při pěkném počasí využívat. „Ve stacionáři také funguje kuchyně, která je už nyní zvyklá vařit vhodné jídlo podle konkrétních požadavků na stravu," upozorňuje Pavel Janda.

Plánované zařízení by ale zřejmě obsadilo prostory ve Fügnerově ulici, které v současnosti využívá Klub E. F. (Elementární fantazie), podporující volnočasové aktivity. „Nechceme je samozřejmě bez náhrady vyhnat, klub má nájemní smlouvu. Už nyní hledáme jiné vhodné prostory, kde by mohli působit," ujistil starosta Radovan Šabata.