Záměr města Žatec, které chce na levém břehu řeky Ohře u lávky pro pěší postavit kemp s restaurací, narazil na nesouhlas Povodí Ohře. To upozorňuje, že se místo nachází v aktivní zóně záplavového území řeky Ohře, ve které se nesmí stavět.

„Součásti záměru jsou objekty tábořiště a restaurace, které se částečně nacházejí v aktivní zóně záplavového území. Podle zákona se v této zóně nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl," upozornil Václav Svejkovský, vedoucí odboru vodohospodářského rozvoje Povodí Ohře. Upozornil, že navržená stavba restaurace by byla vodou zaplavena i při relativně malé povodni, při tzv. dvacetileté vodě. „Objekt restaurace je navíc nevhodně umístěn napříč inundačním územím," dodal.

Povodí Ohře s předloženým záměrem města v navrženém rozsahu nesouhlasí, nicméně připouští, že v případě úprav projektu by mohlo přece jen souhlasit. Například restaurace bude muset být ale jinde, Povodí Ohře požaduje její umístění zcela mimo záplavové území. Tedy dál od řeky.

O kempu se mluví už řadu let

V Žatci se už řadu let mluví o tom, že město vybuduje u řeky Ohře kemp. Nedávno záměr dostal konkrétnější podobu, v květnu zastupitelé schválili vypracování investičního záměru a zpracování studie.

Na levém břehu řeky Ohře poblíž lávky pro pěší by se v místě měly nacházet plochy pro autokemp, stany i chatky a zázemí v podobě šaten, letní restaurace a parkoviště. Zázemí by mohlo sloužit i fotbalistům Slavoje, kteří mají v lokalitě hřiště s umělou trávou nebo i obyvatelům Žatce při sportovních a rekreačních aktivitách v této klidné části města.

Připomeňte si: Bude v Žatci kemp? Vyrůst má na levém břehu Ohře