Vedení města Loun došla trpělivost. Dlouhodobě řeší problémy s ukládáním odpadu, a to jak komunálního, tak separovaného. Podnikatelé přeplňují svým odpadem kontejnery pro občany, místo aby ho likvidovali na vlastní náklady. Začnou proto důsledné kontroly provozoven a pátrání po „odpadových" hříšnících.

Všechny podnikatele v Lounech a místních částech Brloh a Nečichy čekají pravidelné roční kontroly. V minulých dnech o tomto opatření rozhodla rada města.

Problémem je, že neukáznění podnikatelé odkládají svůj odpad do kontejnerů, určených pouze pro obyvatele. Tím dochází k přeplňování nádob. A to jak u směsného, tak u separovaného odpadu. „Je jasně poznat, který odpad pochází třeba z restaurací. Pokud je v kontejneru na sklo dvacet pětilitrových lahví, navíc opakovaně, pak to zjevně nepochází z běžné domácnosti," řekl Radovan Šabata, starosta města.

S tříděným sklem Louny řeší i další potíž. Stále víc je totiž smícháno s odpadky, které do této nádoby nepatří. Z obvyklých zhruba deseti procent znečištění se toto číslo v posledních měsících zdvojnásobilo. „Jsme prakticky na hranici toho, že odborná firma nám přestane takto znečištěné sklo odvážet. Na rozdíl od plastů či papíru se totiž nedá následně přebrat," upozornil starosta Radovan Šabata.

Nádoby na sklo jsou zamčené

V reakci na to přistoupilo město Louny k zamykání kontejnerů na sklo v centru a je možné do nich vhazovat materiál pouze úzkými otvory, přizpůsobenými přímo na lahve. „Od ledna letošního roku se tak zhoršila kvalita tříděného odpadu v Lounech, že došlo až na opakované odmítnutí přijetí odpadů našimi zpracovateli. Dotřídění skla a papíru po svozu na dalším zařízení je velice nákladné a u skla i nebezpečné. Tato situace nás po dohodě s městem vedla k nejlevnější a zároveň nejefektivnější variantě, jak zajistit čistý vytříděný odpad, a to je uzamčení nádob," sdělil Pavel Strnad, oblastní manažer společnosti Marius Pedersen.

Odhalovat hříšníky se vydají pracovníci živnostenského úřadu a odboru životního prostředí. Pravidelně budou kontrolovat podnikatele, kteří budou prokazovat, jak svůj odpad likvidují. „Máme vytipovaná nejproblematičtější místa. Asi nejhorší situace je v křížení ulic Na Valích a Vrchlického. Pokud se podaří někomu toto zneužívání systému pro občany prokázat, čeká ho pokuta. Připravenou máme také fotopast, která nám pomůže," dodal starosta.