O další krůček blíž k odkanalizování svých domácností se přiblížili obyvatelé Brloha. Vesnice pod správou Loun prozatím musí řešit likvidaci odpadních vod individuálně. Připravuje se ale stavba kořenové čistírny.

Zastupitelé Loun budou na pondělním zasedání jednat o pozemcích pro výstavbu zařízení. Vytipováno je místo o rozloze bezmála čtyři tisíce metrů čtverečních na území Brloha. „Půjde o směnu pozemku o výměře 8327 metrů čtverečních orné půdy z majetku města Louny za 3694 metrů čtverečních chmelnic, které vlastní akciová společnost Brloh," upřesnila Lenka Rubešová z lounské radnice.

Město zaplatí daň za oba pozemky

Pokud k transakci dojde, Louny se zaváží zaplatit daň z nabytí nemovitosti u obou pozemků a také správní poplatek za změnu v katastru. Naopak soukromá společnost zřídí věcná břemena, zajišťující příchod a příjezd k budoucí čistírně a umožňující položení kanalizačního potrubí a elektropřípojky.

Stejný problém s chybějící kanalizací řeší už roky i druhá místní část Loun - Nečichy. Také tam má vzniknout kořenová čistírna odpadních vod. Podobnou směnu pozemků v této obci schválili zastupitelé před několika týdny. Prozatím se počítá s tím, že pokud nenastanou zásadní komplikace, mohla by stavba začít v příštím roce.