Kulturní dům Repre stojí v centru Mostu. Radnice objekt prodala za 28 milionů korun. Město začalo záležitost převodu budovy Repre a přilehlých pozemků podle primátora řešit letos v červnu. V době těsně před uplynutím lhůty pro doplacení zbytku kupní ceny ve výši přesahující 18 milionů korun se firma Crestyl podle Paparegy rozhodla od uzavřené smlouvy odstoupit.

Radnice teď bude podle primátora s firmou jednat o předání nemovitosti. "Rovněž budeme hovořit o požadavku společnosti na vrácení částky deset milionů korun, která představuje část kupní ceny, která byla již uhrazena. S ohledem na rozhodnutí soudu ovšem máme za to, že nárok na vrácení požadované části kupní ceny je neoprávněný, a to z důvodu promlčení," napsal v radničním zpravodaji Paparega.

"Jsme naprosto šokováni přístupem městské reprezentace, který nemá právní oporu a je v příkrém rozporu se základními principy slušnosti a morálky. O nějakém promlčení nemůže být ani řeč," uvedl výkonný ředitel skupiny Crestyl Simon Johnson.

Rozhodčí soud podle firmy potvrdil, že za neplatnost smlouvy může chybný postup města. "Město samo dříve deklarovalo, že přijatou část kupní ceny samozřejmě vrátí, proto nechápeme jeho současné jednání. Vydaným rozhodčím nálezem byla otevřena cesta k uplatnění nároku na náhradu škody. Skupina Crestyl bude své nároky řádně hájit," uvádí firma v prohlášení.

Město plánuje, že budovu opraví. Na studii, která je prvním krokem příprav rekonstrukce, se podle Paparegy už pracuje.

Nynější Repre, dříve Oblastní dům kultury horníků a energetiků v Mostě, byl budován jako náhrada za dříve zdemolovaný objekt Repre ve starém Mostě. Ten tehdy jako většina budov původní zástavby padl za oběť povrchové těžbě hnědého uhlí. Stavební povolení bylo vydáno v roce 1972, stavbu se ale podařilo dokončit až v roce 1984.

Objekt je velmi členitý, některé jeho nadzemní části podpírají betonové sloupy a ze střechy vyčnívá koule, ve které je umístěno planetárium. Budovu obklopuje mělký bazének.

Zastupitelé záměr prodeje Repre schválili v červnu 2010, až na jednoho s prodejem souhlasili všichni přítomní. Společnost se tehdy městu zavázala, že objekt, který je ve špatném stavu, opraví. Tehdejší primátorova náměstkyně Hana Jeníčková řekla, že město kulturní dům prodává, protože "není dostatečně silné natolik, aby objekt posunulo někam dopředu".

Ve středu Mostu skupina Crestyl už vybudovala obchodně-komerční komplex Central. Náklady na výstavbu přesáhly miliardu korun. Společnost vlastní v centru Mostu i hotel Cascade, který stojí hned vedle Repre.