A to přesto, že mrazivé počasí má i v dalších dnech pokračovat. Vrstva ledu je totiž zatím příliš slabá.

Led prozatím člověka neunese

„Zamrzlá koryta vodních toků mají hned několik úskalí. Jde zejména o činnost proudící vody pod ledem, která lokálně významně zeslabuje ledovou celinu, a také o nebezpečí vzniku tzv. ledochodu. Je tak velice snadné se během okamžiku ocitnout pod ledovými krami. Rovněž i před naprosto nepředvídatelným ledochodem, který lze srovnat s lavinou, není úniku," varuje mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Nebezpečí vzniká i na rybnících, kde mají rybáři vysekané prohlubně a nasazenou provzdušňovací techniku. 
V okolí těchto míst je nutné počítat s tím, že je led slabší. Podle hasičů jedním z ukazatelů, jak poznat, že led není bezpečný, je okraj vodní hladiny u břehu. Je-li tam led tenký či je zde voda, tak je lepší nevstupovat.

„I když je led relativně silný, často dochází k pohybu hladiny a ledová vrstva tak visí ve vzduchu. Prolomení ledu je pak nečekaně rychlé a ohrožení života o to větší," dodává Svejkovský.

V případě proboření se totiž člověk během zlomku vteřiny ocitne v ohrožení života. Ledová voda velmi rychle bere síly, navíc lidský organismus ve vodě o teplotě jen několik málo stupňů nad bodem mrazu nevydrží.

Záchranu člověka probořeného pod led pravidelně trénují také hasiči, pokud jim to klimatické podmínky dovolí.

„Budeme určitě chtít vyzkoušet při nácviku nový raft, který nám před časem věnovalo město," uvedl velitel děčínské hasičské stanice Jiří Hykl.

Se záchranou probořeného člověka je ale potřeba začít dříve, než dorazí hasiči. Ti by totiž také mohli dorazit pozdě.

„Pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy se k danému místu nepřibližujte vestoje, ale v kleče nebo plazením. Na pomoc si vezměte hokejku, případně delší větev, bundu, opasek nebo lano," přibližuje postupy při záchraně mluvčí hasičského záchranného sboru Nicole Zaoralová s tím, že zachránce by se měl vždy nějakým způsobem jistit. Člověka vytaženého z ledové vody je pak potřeba co nejdříve převléct do suchého oblečení a zajistit mu teplo.

V samotném Děčíně je několik míst, která jsou v zimě oblíbená bruslaři. Přímo 
v centru města to je Zámecký rybník, dále například Terezínský rybník nebo rybník 
u hotelu na Maxičkách.

Tato místa příležitostně proto kontrolují strážníci.

„V rámci naší hlídkové činnosti se zaměříme také na zamrzlé vodní plochy," říká ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

Jak poznat bezpečný led?

Jako bezpečnou tloušťku ledu uvádějí hasiči deset centimetrů, v takovém případě má namodralou barvu. Je potřeba si ale uvědomit, že led nebývá na celé hladině stejně silný. Například v místech přítoků nebo odtoků bývá slabší.

Pokud při vstupu nebo pohybu na ledě slyšíte praskání, vraťte se ihned na břeh, případně si lehněte a rozložte tak svoji váhu. Pokuste se doplazit na břeh, jinak zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc.

Co dělat, když 
se proboří led?Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, zachovejte klid. Prudkým kopáním nohama se snažte dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým kopáním nohama se snažte dostat co nejdál na led a plazením co nejkratší cestou na břeh. Pokud se led stále propadá, zvolte jiný postup. Vyhlédněte si nejkratší cestu ke břehu a začněte si cestu prolamovat rukama. Při pokusech dostat se na led, případně na břeh, moc dlouho neváhejte. Studená voda vás brzy vyčerpá
a záchrana bude náročnější.