Když jedete z Mostu směrem na Louny, po deseti kilometrech uvidíte po pravé straně vísku Bedřichův Světec obklopenou poli s dozrávajícím obilím. Mezi dvacítkou domků utopených v zeleni vás upoutá drobný kostel ze 13. století. Stojí na pahorku, kde byl kdysi i šlechtický dvůr, ze kterého měl velmož pozoruhodný výhled na Mostecko, Krušné hory a západní bránu do Českého středohoří.

Z raně středověkého sídla zbyl jen románsko-gotický kostel zasvěcený sv. Jakubu Většímu, nejstarší historická stavba v okrese. Stát ji památkově chrání od roku 1958, kdy začala další vlna vykrádání a postupná devastace. Většina vybavení zmizela nebo byla zničena. Díky občanským iniciativám se děravý a opuštěný kostel podařilo zachránit a od roku 2006 probíhá jeho postupná obnova s pomocí dotací a darů.

„Je to paměť. Paměť lidí, paměť krajiny," říká Bořek Valvoda místopředseda Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci (KOSVAJ).

Obnova je mimo jiné reakcí na konzumní způsob života, ukazuje na důležitost zachování duchovních míst.

V Bedřichově Světci byla pouť, otevřel se kostel.

Našel tu kořeny

Stojí za zmínku, že na opravu cenné regionální kulturní památky přispívají i cizinci. Mario Nalke žije v Německu. Když zjišťoval kořeny své rodiny, zavedlo ho pátrání až do Bedřichova Světce. Jeho rodina tu žila od roku 1750, po druhé světové válce ale musela z pohraničí pryč.

„Je to místo, kde žili mí předci," vysvětluje Němec Mario, proč podporuje záchranu české památky. Na svých cestách vidí, jak se opravují a udržují i jiné kostely a je tomu rád.

Získat peníze na další opravy je přesto dřina, která vyžaduje velkou trpělivost. Práce je stále dost. „Chceme dokončit opravu zdi kolem kostela," zmiňuje jednu z plánovaných akcí Manfred Hellmich ze sdružení KOSVAJ.

Nejdůležitějším záměrem zůstává odvodnění vlhkých míst. To je dražší investice, kolem půl milionu korun. Letos se nepodařilo získat dotaci. Příští rok se snad někdo slituje.

Vznikl i projekt na zprovoznění místnosti v 1. patře. Architekt ji navrhl průhlednou, ze skla, podle moderních trendů citlivých ke středověkému stavitelství.

Kostel patří církvi, ve výpůjčce ho má Místní akční skupina Naděje, která sdružuje obce, firmy a neziskové organizace s cílem rozvíjet region pomocí komunitní spolupráce.

V sobotu se u otevřeného kostela konala Svatojakubská pouť - video a fotogalerie ZDE. Kostel bude pro veřejnost opět zpřístupněn 23. září, kdy v něm bude od 17 hodin koncert středověké hudby v podání souboru Alla Breve.