Tím vůbec nejpalčivějším veřejnost nakonec zvolila průjezd nákladních aut městem a požadavek na jeho úplný zákaz po dokončení oprav Tyršova mostu.

Na druhé příčce v žebříčku problémů se umístil nedůstojný stav městské tržnice. Třetí místo pak obsadil požadavek na zřízení workoutového hřiště, tedy volně přístupné venkovní posilovny, na Střeleckém ostrově.

Lidé ve velkém počtu hlasovali také pro zřízení dalších dětských hřišť ve městě, vybudování sportovního areálu u Základní školy Havlíčkova nebo pro převod Domova U Trati, který však městští zastupitelé minulý týden většinou hlasů na veřejném zasedání odmítli. Zařízení tak i nadále zůstává v majetku kraje.

Mezi top deseti problémy města se umístil i požadavek na zajištění kvalitní psychiatrické a psychoterapeutické péče, posilovacích strojů pro seniory, požadavek na renovaci skateparku a obnovu zrušeného parkoviště u Severky.

Od přítomných na fóru často zaznívaly výtky také k chybějícímu značení na nové okružní křižovatce na Vojtěšském náměstí.

„Kruhák" dodělají
„Stavba stále není dokončena, značení nyní problém je, ale nebude. Samozřejmě bude doplněno," přislíbila vedoucí odboru územního rozvoje litoměřické radnice Venuše Brunclíková.

Dále lidé navrhovali například vybudování kryté lezecké stěny ve městě, zřízení dobíjecí stanice pro elektromobily, úpravu přechodu u ZUŠky nebo instalaci časomíry na přechod u spodního nádraží. Podporu 10 tisíc korun lidé přiřkli Hospicu sv. Štěpána.

Problémy vzešlé z diskuze v nejbližších dnech ověří ještě anketa. Poté budou vedení radnice předloženy k řešení.